Narandžasti dan

26 rujna, 2013 Kino

Akcija nastoji da ukaže na problem nasilja nad ženama i devojkama, ne samo jednom godišnje, 25. novembra (Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama), ali svakog meseca.

Narandžasta dan ima za cilj da pobudi interesovanje širom svijeta, i naglašava činjenicu da nasilje nad ženama i djevojčicama predstavlja kršenje ljudskih prava i poziva na njegovo iskorenjivanje bez rezerve, dvosmislenosti ili zakašnjenja.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023