September 26, 2013

Narandžasti dan

Akcija nastoji da ukaže na problem nasilja nad ženama i devojkama, ne samo jednom godišnje, 25. novembra (Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama), ali svakog meseca.

Narandžasta dan ima za cilj da pobudi interesovanje širom svijeta, i naglašava činjenicu da nasilje nad ženama i djevojčicama predstavlja kršenje ljudskih prava i poziva na njegovo iskorenjivanje bez rezerve, dvosmislenosti ili zakašnjenja.

  • Categories

  • Recent Posts

  • Archives