Uroš Radulović o uključivanju u “Budi muško klub” (BMK), Beograd

9 veljače, 2013 Youth Spotlight

Moja priča o “Budi muško klubu” počela je početkom 2012. godine. Počele su radionice i privukle moju pažnju sa temama koje se razlikuju od onih stvari koje obično radimo u školi, i one izgledaju mnogo drugačije od uobičajenih časova koje imamo, pa sam odlučio da ostanem i učestvujem.

Vremenom su mi teme postale sve više interesantne – sa svim ovim različitim temama, od rodne ravnopravnosti do radionica o nasilju i kako izbjeći i spriječiti nasilje na nenasilan način, do droga, homofobije, zdravlja i sl. To je sve vrlo poučno i naučio sam mnogo stvari koje nisam znao ranije. Takođe, počeo sam više da poštujem djevojke i žene, a takođe i da poštujem mišljenje drugih ljudi, njihove razlike i različitosti.

Kasnije sam učestvovao u Rima-Roma radionicama sa rap grupom “Grubb” mladih romskih dječaka i nekoliko drugih BMK članova. To su bile kreativne muzičke radionice koje su takođe imale za cilj povećanje tolerancije i poštovanja prema Romima i drugim manjinama. Za samo dva dana, u odličnoj i zabavnoj atmosferi, uz mnogo smijeha, napravili smo pjesmu pod nazivom “Zvuk pali zvučnike” u kojoj promovišemo borbu protiv diskriminacije i nenasilje. Nekoliko mjeseci kasnije učestvovali smo na Uličnom festivalu aktivizma “Vreva” i izveli ovu pjesmu. Uskoro ćemo više raditi na ovoj pjesmi, a možda i dodati neke nove stvari.

Takođe, ovog ljeta sam bio na dva “Budi muško” kampa gdje sam naučio mnogo o vještinama liderstva i o tome kako postati pravi lider. Održan je regionalni kamp u Hrvatskoj, gdje sam upoznao mnogo različitih i sjajnih ljudi iz zemalja u regionu, i vidio sam i doživio mnogo prekrasnih stvari. Takođe sam bio na državnom “Budi muško” kampu na jezerima u Beloj Crkvi gdje smo takođe naučili nove stvari i dobro se zabavili.

Uz pomoć BMK i kroz sve ove različite aktivnosti, shvatio sam neke važne stvari u životu, da ne bi trebalo da tretiramo ljude sa diskriminacijom bilo koje vrste, da je normalno biti drugačiji. Takođe sam shvatio da bilo koji oblik nasilja može uticati na osobu i da nasilje nikad nije pravi način. Sve stvari koje sam doživio i naučio i sve vještine koje sam stekao su veoma korisne za moj život i moju budućnost.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023