Seksualno nasilje je više nego samo oružje rata u Demokratskoj Republici Kongo

12 studenoga, 2012 Regija

Inicijalni rezultati iz Međunarodnog istraživanja o muškarcima i rodnoj ravnopravnosti (IMAGES) otkrivaju da je seksualno nasilje jednako rasprostranjeno u domovima kao što je to slučaj u sukobu u Sjevernom Kivu, na istoku Demokratske Republike Kongo.

Novo istraživanje koje su Promundo i Sonke Gender Justice Network sproveli u Gomi, istočni Kongo otkriva da je više od trećine ispitanih muškaraca počinilo neki oblik seksualnog nasilja, a više od tri četvrtine njih ima duboko zabrinjavajuće stavove o silovanju i pravima žena.

Izvještaj otkriva da seksualno nasilje, iako se ponekad primjenjuje kao oružje rata, mnogo češće odražava rasprostranjeno prihvatanje patrijarhalnih normi i mitova o silovanju koji opravdavaju silovanje i čineći ga normalnom pojavom, svakodnevno potčinjavanje žena i osjećaj muškaraca da imaju pravo na ženska tijela. Seksualno nasilje uključuje prisiljavanje supruge ili partnerke na seks, kao i silovanje nepoznate osobe i druge oblike prisilnog seksa.

Istraživanje takođe pokazuje da su mnogi muškarci i sami žrtve raznih oblika nasilja, uključujući seksualno nasilje, i pokazuje jasnu povezanost između izloženosti nasilju tokom djetinjstva i povećane vjerovatnoće naknadnog izvršenja. Rezultati takođe potvrđuju koliko sukob utiče na porodice u Demokratskoj Republici Kongo: tri četvrtine muškaraca i žena morali su napustiti svoje domove zbog sukoba.

Rezultati naglašavaju da je od kritične važnosti da vlada Demokratske Republike Kongo, agencije UN i drugi razvojni partneri promovišu i štite prava žena edukacijom muškaraca i dječaka o ljudskim pravima žena i promjenom normi koje podstiču nasilje, da zaustave nekažnjavanje za seksualno nasilje i obezbijede psihosocijalnu pomoć za žene, muškarce i djecu pogođene nasiljem.

Ovo istraživanje, koje je dio Međunarodnog istraživanja o muškarcima i rodnoj ravnopravnosti (IMAGES), sprovedeno je u Gomi, u kampu u kojem žive IRO (interno raseljene osobe) i u vojnoj bazi, koji su smješteni kako u samoj Gomi, tako i u ruralnim područjima oko Gome; ovi drugi su sela Kiroche i Bweremana koja se nalaze 40 km južno od Gome. Zbog izbijanja novog talasa sukoba u periodu kada je sprovedeno ovo istraživanje, ruralna područja udaljenija od Gome nisu bila dostupna. Istraživanje je koristilo standardne tehnike uzorkovanja domaćinstava, a sprovedeno je uz pomoć vladinog Zavoda za statistiku.

Rezultati ovog istraživanja potvrđuju da većina stanovništva istočnog dijela Demokratske Republike Kongo i dalje živi u ekstremnom siromaštvu i suočava se sa višestrukim rizicima, što zauzvrat predstavlja izazove muškarcima i ženama da ispune društveno očekivane rodne uloge.

I dok su brojna istraživanja sprovedena i veliki napori uloženi sa ciljem osnaživanja žena i pružanja pomoći u oporavku od silovanja, mali broj istraživanja se bavio ispitivanjem uticaja razvlašćivanja na muškarce i na koji način su rodni odnosi pogođeni sukobom.

Ovo istraživanje nastoji da pruži bolje razumijevanje o tome na koji način sukob utiče na rodne odnose i zauzvrat da istakne hitnu potrebu za razvojem društva i reakcijama iz domena humanitarnih i ljudska prava. To je dio napora koje Promundo i Sonke Gender Justice Network čine sa ciljem da uključe muškarce – uz žene – kao agente promjena i aktiviste u zaustavljanju nekažnjavanja SRZN i promovisanju rodne pravde i socijalne pravde.

Ključni rezultati

Dok se seksualnom nasilju tokom sukoba pridaje daleko više pažnje nego seksualnom nasilju izvan sukoba, istraživanje potvrđuje da kod muškaraca postoji visok stepen stavova koji podržavaju silovanje, potvrđujući na mnoge načine uočeno prihvatanje silovanja kao normalne pojave. 37% ispitanih muškaraca su izjavili da su silovali ženu, a gotovo trećina muškaraca vjeruje da žene ponekad žele da budu silovane i da kada je žena silovana ona može uživati u tome. Gotovo polovina svih ispitanih muškaraca misli da ako se žena ne odupire fizički kada je prisiljena na seks da to nije silovanje i, što je veoma zabrinjavajuće, s obzirom na vrlo visoku stopu silovanja u ratu, gotovo polovina svih ispitanih muškaraca je rekla da muškarci treba da odbace svoju ženu ako je ona silovana.

48% muškaraca je navelo da su nekad počinili neki oblik fizičkog nasilja (RZN) nad ženskim partnerom, dok je 53% žena navelo da su nekada doživjele RZN od strane muškog partnera.

9% svih ispitanih muškaraca i 22% svih ispitanih žena prijavilo je da su doživjeli seksualno nasilje tokom sukoba. Pored toga, 16% muškaraca je prijavilo da su bili prisiljeni da gledaju silovanje koje su počinili drugi.

Svjedočenje nasilju od strane muškaraca nad njihovim majkama kada su bili djeca statistički je povezano sa upotrebom fizičkog nasilja od strane muškaraca nad ženskim partnerima. Starosna dob (pri čemu stariji muškarci pokazuju veću stopu korištenja RZN), obrazovanje (niži stepen obrazovanja se povezuje sa višom stopom korištenja RZN), i upotreba alkohola takođe pokazuju statistički značajnu povezanost sa navodima muškaraca o korištenju RZN.

Najmanje polovica stanovništva živi ispod apsolutne linije siromaštva (manje od jedan dolar po danu), a glad je svakodnevna stvarnost zajednička za sve ispitanike. 40% muškaraca i 43% žena ima samo jedan obrok dnevno, dok 12% žena i 11% muškaraca ima samo jedan obrok svaka dva dana.

Pored materijalnih teškoća i gladi, posljedice nedostatka posla i novca da izdržavaju svoje porodice su izvor ogromnog stresa za muškarce i žene. Muškarci često osjećaju sram i depresiju kada nisu u stanju da izdržavaju svoje porodice. 72% muškaraca se stidi da se suoči sa svojom porodicom jer su bez posla; 75% se stidi da se suoči sa svojom porodicom jer ne mogu da podmire osnovne finansijske potrebe; a 78% su često pod stresom ili depresivni jer nemaju posla.

Međunarodni direktor Instituta Promundo dr Gary Barker kaže da se “Demokratska Republika Kongo često naziva ‘najgore mjesto na svijetu za ženu’. Rezultati našeg istraživanja potvrđuju da su u vrijeme ovog istraživanja Goma i obližnja mjesta spadali među najgora mjesta u svijetu za žene ili muškarce, te da bi jedino transformacijom rodnih odnosa, uključivanjem žena i muškaraca, i kombinovanjem rodne pravde sa socijalnom pravdom, bile moguće istinske i trajne promjene za žene, muškarce i djecu koji nazivaju Gomu i Sjeverni Kivu svojim domom.”

O IMAGES-u

Međunarodno istraživanje o muškarcima i rodnoj ravnopravnosti (IMAGES) – koje su kreirali i koji koordinišu Promundo i Međunarodni centar za istraživanje o ženama (ICRW) – jedno je od najopsežnijih istraživanja ikad sprovedenih o praksama i stavovima muškaraca u pogledu rodne ravnopravnosti, dinamike domaćinstva, nasilja od strane intimnog partnera, zdravlja i ekonomskog stresa. Do kraja 2012. godine ovo istraživanje će biti sprovedeno u devet zemalja (uključujući i ovo istraživanje u Demokratskoj Republici Kongo) uz dodatna istraživanja sprovedena od strane partnerskih organizacija u Aziji. Ovi podaci pružaju uvid u upotrebu nasilja muškaraca nad partnerima, učešće u vođenju brige, i u reakcije muškaraca na globalnu agendu rodne ravnopravnosti, među ostalim temama.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023