“Budi muško” u Tehničkoj školi Novi Beograd

12 studenoga, 2012 YMI

“Tizer” kampanja u Tehničkoj školi Novi Beograd započela je 15.10. i trajala je cijelu sedmicu prije početka edukativnih radionica u razredima.

Ova tizer kampanja je imala sljedeće aktivnosti: u početku je bilo postavljanje postera “Budi muško kluba” (na kojima je samo stajalo “Budi muško” bez dodatnih slogana), u školi, na ulazu, zidovima i stubovima; – Crtanje grafita “Budi muško” na velikoj drvenoj tabli, u školskom dvorištu (takođe bez dodatnog slogana), sa djevojkama u “Budi muško” majicama koje su se šetale okolo. Ova aktivnost je izazvala veliku pažnju i pitanja kod učenika, ali su crtač grafita i djevojke i dalje bili tajanstveni o tome šta “Budi muško” znači.

Po završetku, tabla sa grafitom je prenesena iz školskog dvorišta i postavljena (fiksirana) na zid unutar škole, na odličnoj lokaciji pored ulaza; – Postavljanje dodatnih naljepnica sa sloganima i drugih BMK naljepnica na već postavljene postere u školi. Takođe su postavljena dva “BMK statuta” (pravila kluba) na zidove škole. Kasnije je takođe dodat slogan “mijenjaj pravila” na grafit “Budi muško”; – Javna akcija u školskom dvorištu je odlično protekla uz veliki broj učenika koji su joj prisustvovali. Oko 80 učenika je popunilo “BMK test”, koji je istovremeno predstavljao “obrazac za prijavu” za BMK.

Veliki broj letaka, naljepnica i brošura je podijeljen, pri tom i četiri naša trenera su razgovarali sa učenicima o radionicama i BMK vrijednostima i aktivnostima i na taj način podstakli njihovo interesovanje i pozvali ih da učestvuju.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023