Cinema

Priština: Fatherhood campaign

December 2, 2014 Cinema

Fatherhood from Young Men Initiative "Be a Men Club", Supporting the “16 days of Activism” Campaign to End Gender-Based Violence.

16 Days of Activism

December 2, 2014 Cinema

Fatherhood from Young Men Initiative "Be a Men Club, Supporting the “16 days of Activism” Campaign to End Gender Based Violence

Campaign to End Gender Based Violence

November 27, 2014 Cinema

Gender Equality from Young Men Initiative "Be a Men Club", Supporting the “16 days of Activism” Campaign to End Gender Based Violence.

Narandžasti dan

September 26, 2013 Cinema

Akcija nastoji da ukaže na problem nasilja nad ženama i devojkama, ne samo jednom godišnje, 25. novembra (Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama), ali svakog meseca.

My Story

September 26, 2013 Cinema

Dokumentarni film o problemima mladih Roma u Bosni i Hercegovini. Statistički podaci korištenu u filmu su preuzeti iz istraživanja “POLOŽAJ I PROBLEMI MLADIH ROMA” iz 2009 godine.

Snaga nije nasilje

September 26, 2013 Cinema

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023