25 Maja, 2022

U SARAJEVU DANAS SU PREDSTAVLJENI REZULTATI INICIJALNOG ISTRAŽIVANJA CARE-A O STAVOVIMA MLADIH O ZDRAVIM STILOVIMA ŽIVOTA, REALIZOVANOM U 9 GRADOVA BIH

Slijedeći Banjaluku i Mostar – rezultati inicijalnog istraživanja u srednjim školama u Sarajevu i još osam gradova u Bosni i Hercegovini o rodno zasnovanom nasilju, rodnoj ravnopravnosti i zdravim stilovima života predstavljeni su danas u Sarajevu.

Istraživanje je nastalo u okviru projekta “Inicijativa mladića (Young Men Initiative – YMI): Promovisanje zdravijih životnih stilova i smanjenje interpersonalnog nasilja među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa III”, koji finansiraju Vlada Švicarske, Austrian Development Cooperation, OAK Foundation i CARE Njemačka, a implementira CARE International sa partnerima Institutom za Populaciju i Razvoj iz Sarajeva, Youth Power Mostar, Perpetuum Mobile Banja Luka, Zemlja Djece Tuzla, PRONI Brčko, Forum teatar Istočno Sarajevo i OTAHARIN Bijeljina u Bosni i Hercegovini.

Regionalna direktorica CARE International Balkans Sumka Bučan istakla je da je istraživanjem obuhvaćen uzorak od 1.600 srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini u devet gradova. „Istraživanja su pokazala da mladići i dalje imaju stereotipe kada je u pitanju rodna ravnopravnost, dok su kada je u pitanju znanje o seksualnom i reproduktivnom zdravlju, istraživanja su pokazala da je ono i dalje na niskom nivou“, rekao je Bučan.

Predstavljanju publikacije prisustvovala je zamjenica direktora za saradnju Švicarske ambasade, Chantal Felder, koja je zaključila da mladi ljudi u Bosni i Hercegovini moraju biti u centru pažnje. “Ali to znači da i djevojčice i dječaci imaju jednake mogućnosti”, rekla je.

Pomoćnica ministra za srednje obrazovanje i obrazovanje odraslih, Ministarstvo obrazovanja Kantona Sarajevo Lamija Husić rekla je da saradnja sa CARE International Balkans kroz promociju zdravih stilova života u ovom kantonu traje 10 godina, a sada je proširena i na osnovne škole. “Danas smo dobili rezultate o tome šta mladi misle o zdravim stilovima života, kakvo je njihovo mišljenje o postojanju nasilja u njihovim školama i kako reaguju na nasilje”, rekao je Husić.

Na manifestaciji je zvanično predstavljen novorazvijeni Program E – sveobuhvatan, naučno zasnovan program za prevenciju nasilja i promociju zdravih stilova života među učenicima osnovnih škola. Program je predstavio autor Feđa Mehmedović iz Instituta za populaciju i razvoj.

#YMI #CareInternational #CARE #ProgramY #ProgramE #SvicarskauBiH #AustrianDevelopmentAgency #OakFoundation

  • Kategorije

  • Najnoviji članci

  • Arhive