NAJVEĆA KAMPANJA POSVEĆENA 16 DANA AKTIVIZMA PROTIV RODNO ZASNOVANOG NASILJA POČELA NIZOM AKTIVNOSTI U VIŠE OD 10 GRADOVA U REGIONU

27 Novembra, 2021 Vijesti, YMI

Otvaranjem osme po redu Konferencije omladinskog rada Republike Srpske u organizaciji “Mreže omladinskih centara Republike Srpske M.O.C.A.R.T i “Perpetuum mobile- Instituta za razvoj mladih i zajednice” Banja Luka obilježen je 25. novembar, Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama.  Ova konferencija je okupila preko 100 učesnika/ca,  omladinskh radnika/ca iz Gradiške, Trebinja, Teslića, Laktaša, Srpca, Prnjavora, Banje Luke, Brčko distrikta, Tuzle, Vlasenice, Zvornika i Mrkonić Grada, predstavnika/ca institucija, međunarodnih i domaćih nevladinih organizacija.

Više od 50 mladih, članova i članica Budi Muško klubova iz različitih gradova je izvelo niz performansa, pripremilo brojna predavanja a simboličnom šetnjom i osvjetljavanjem  Kulturnog centra Banski dvor narandžatom bojom poslali su poruku nulte tolerancije na bilo koju vrstu nasilja.

Ovo su samo neke od aktivnosti kojima će se CARE International Balkan kroz svoj program Inicijativa mladića (YMI) pridružiti kampanji 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, godišnjoj međunarodnoj kampanji koja počinje 25. novembra i traje do 10. decembra. CARE Balkan je u saradnji sa svojim partnerima iz regiona pokrenuo različite kampanje i aktivnosti koje pozivaju na prevenciju i eliminaciju nasilja nad ženama i devojčicama i poštovanje ljudskih prava. Kampanja će se provoditi u više od 10 gradova u regionu, uključujući Beograd, Mostar, Zenicu, Banjaluku, Bijeljinu, Brčko, Sarajevo, Prištinu, Tiranu, Tuzlu, Istočno Sarajevo kao i online.

Organizovaće se sledeće aktivnosti koje se fokusiraju na prevenciju i eliminaciju rodno zasnovanog nasilja i promociju ljudskih prava:

  • više od 10 predstava, likovnih predstava, promocija knjiga, izložbi i drugih kulturnih događaja;
  • preko 25 radionica, predavanja i diskusija sa istaknutim gostujućim govornicima u školama i lokalnim zajednicama;
  • 10 uličnih akcija usmerenih na podizanje svesti građana o rodnoj ravnopravnosti, rodno zasnovanom nasilju i ljudskim pravima.

Kampanja će također sadržavati specifične aktivnosti i poruke za podizanje svesti kako bi se obilježili sledeći dani:

  • 25. novembar: Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama;
  • 1. decembar: Svetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a;
  • 3. decembar: Svetski dan osoba sa invaliditetom;
  • 10. decembar: Međunarodni dan ljudskih prava.


Institucionalizacija obrazovanja o životnim veštinama, prevencija nasilja, promocija rodne ravnopravnosti i osnaživanje mladih za stvaranje pozitivnih promena i promociju zdravih stilova života, samo su neki od ciljeva koje će CARE i partneri nastojati ostvariti u naredne tri godine u regionu.

Program podržavaju: Austrijska razvojna agencija, za projekat: Future4You(h) / Budućnost za mlade: Mladi kao lideri za obrazovanje o životnim veštinama na Balkanu; Vlada Švajcarske u Bosni i Hercegovini za projekat: Inicijativa mladića – Promovisanje zdravijih životnih stilova i smanjenje interpersonalnog nasilja među mladima u BiH osporavanjem rodnih stereotipa III; Fondacija OAK i CARE Njemačka za projekat: Mladi kao budući lideri za promociju životnih veština.


#YMI #CareInternational #CARE #ProgramY #ProgramE #SvicarskauBiH #AustrianDevelopmentAgency #OakFoundation

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023