Sastanak partnera na projektu Inicijativa mladića u Beogradu, Srbija, 17-19.02.2016.

19 Februara, 2016 Regija

CARE International Balkan i njegove partnerske organizacije na regionalnom projektu Inicijativa mladića – dječaci i muškarci kao saveznici u prevenciji nasilja i rodnoj transformaciji na Zapadnom Balkanu, kojeg podržavaju Austrijska razvojna agencija, OAK Fondacija i CARE Njemačka-Luksemburg održavaju sastanak partnera u Beogradu, Srbija, od 17. do 19.02.2016. godine.

Cilj ovog sastanka je evaluacija druge projektne godine, planiranje aktivnosti za treću projektnu godinu i jačanje tima.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023