MenCare seminar u Međimurskoj županiji

14 Oktobra, 2015 Regija

U sklopu regionalne SUPERTATA, a globalne MenCare kampanje održan je seminar izgradnje kapaciteta za Program P.

Status M održao je trodnevni seminar (28.-30.9.) „MenCare – uključenje muškaraca u postizanje rodne ravnopravnosti u Međimurju“ u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Međimurske županije u Čakovcu.

Na seminaru je sudjelovalo 30 stručnjaka/inja iz Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, Centra za socijalnu skrb i Obiteljskog centra Čakovec, Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Odsjek u Čakovcu, Doma zdravlja Čakovec, Županijske bolnice Čakovec, Policijske uprave Međimurske, Savjeta mladih grada Preloga, profesora/ica OŠ Pribislavec, OŠ Kuršanec, OŠ Ivanovec, OŠ Tomaša Goričanca Mala Subotica, OŠ Macinec, Graditeljske, Srednje tehničke i Ekonomske i trgovačke škole.

Voditelj seminara bio je gospodin John Crownover – programski savjetnik organizacije CARE International i dugogodišnji suradnik Statusa M s iskustvom rada na programima M (program za rad s mladićima) i P (program za rad s očevima) na Zapadnom Balkanu.

Kroz tri dana seminara predstavljene su teme Priručnika P – priručnika za uključenje muškaraca u očinstvo i brigu o zdravlju majke i djeteta: Sudionici/ice su provođenjem aktivnosti imali priliku upoznati se sa sadržajem programa i osmisliti akcije za djelovanje u svojim zajednicama.

Sljedeći koraci SUPERTATA kampanje u Međimurju biti će informiranje zajednice i direktan rad s korisnicima.

Projekt se provodi sredstvima fonda Kraljevine Norveške i zemalja EGP-a, pri Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva.

Dodatnu podršku provođenju kampanje pruža CARE International.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023