Kampanja Reaguj ljudski

3 Oktobra, 2015 Regija

Budi Muško Klub, Banja Luka je na međunarodni dan borbe protiv nasilja, lanisirao kampanju „Reaguj ljudski“ u tri srednje škole u Banjoj Luci.

Budi Muško Klub, Banja Luka CARE partnerske organizacije Perpetuum Mobile iz Banja Luke je u petak, 02.10.2015. godine, na međunarodni dan borbe protiv nasilja, lanisirao kampanju „Reaguj ljudski“ u tri srednje škole u Banjoj Luci. U Poljoprivrednoj školi, Školi učenika u privredi i Ugostiteljsko-trgovinsko-turističkoj školi partneri iz Banja Luke predstavili su svoj rad i početak edukativnih radionica u školama koje startaju od početka oktobra 2015. godine. Predstavljen je video o edukativnim radionicama i diskutovano je sa mladima o dokumentarnom filmu „Budi Muško – mijenjaj pravila“ i što je najvažnije, predstavljena je i lansirana kampanja Reaguj ljudski.

Mladima je predstavljen koncept „Bystandar-posmatrač“ i zajedno su prodiskutovali o tome kako uticati na rješavanje ovog problema. Zaključak aktivnosti, koji je proistekao iz diskusije je da treba raditi na izgradnji ličnog stava i odgovornosti prema nasilju kako bi zajedno išli prema rješenju problema. Učenicima su podijeljeni promotivni stikeri „Reaguj ljudski – protiv nasilja“ koje trebaju pokloniti svojim vršnjacima i na taj način ih postaći na razmišljanje i reakciju protiv nasilja. Sve škole su istakle postere Reaguj ljudski na vidno mjestu u školskom holu. Kampanja je sprovedena u sklopu regionalnog projekta Inicijativa mladića – dječaci i muškarci kao saveznici u prevenciji nasilja i rodnoj transformaciji na Zapadnom Balkanu, podržanog od strane OAK Fondacije, Austrijske razvojne agencije i CARE-a Njemačka-Luksemburg.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023