Septembar 20, 2015

Uloga globalnog gra?anskog obrazovanja (GCED) u podsticanju mladih mirotvoraca

Globalna inicijativa za obrazovanje je pokret koji ima za cilj da osigura da svako dijete i mlada osoba bude gra?anin svijeta kroz implementaciju standarda za obrazovanje, kao dio Globalne gra?anske inicijative koje je pokrenuo generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon.

Obrazovanje može ponuditi znanja i vještine koji pomažu razvoju vrijednosti i stavova koji spre?avaju sukob i grade mir. Globalno gra?ansko obrazovanje (GCED), jedan od tri prioriteta prve inicijative za globalno obrazovanje (GEFI) generalnog sekretara UN-a, se navodi na raznim me?unarodnim forumima zbog svoje klju?ne uloge u prevenciji nasilja i izgradnji mira angažovanjem u?enika da istražuju vrijednosti kao što su ljudska prava, socijalna pravda, jednakost, dostojanstvo i poštovanje, i stavovi kao što su razumijevanje kulturnih, vjerskih, etni?kih i drugih razlika.

Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon je prepoznao važnost uklju?ivanja mladih u procese izgradnje mira: “Omladinske organizacije mogu igrati mo?nu ulogu u izgradnji mira širom svijeta ali samo ako me?unarodna zajednica pomogne širenju njihovih aktivnosti i ulaže u njihove ideje, a mi moramo da ohrabrimo mlade ljude da prihvate razloge za mir, razli?itost i uzajamno poštovanje.

Fokus UNESCO-vog doga?aja koji je održan u sjedištu UN-a od 10-11. septembra bio je spre?avanje nasilja kroz rad sa mladima, a Status M je predstavljen kroz rad Inicijative mladi?a, programa kojeg je podržao Care International i koji je od 2006. godine do danas uspio doprijeti do više od 30.000 mladih ljudi u prevenciji nasilja i promociji rodne ravnopravnosti u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Srbiji i odnedavno u Albaniji.

Posao koji je obavljen u Hrvatskoj je predstavljen kao primjer pozitivne prakse institucionalizacije metodologije Programa H u Hrvatskoj i regionu, metodologije koju je kreirao Promundo za implementaciju u više od 20 zemalja. Promundo SAD je pozvan da predstavi svoj rad kao specijalni gost u tri odvojene sesije, a rad kroz “Budi muško klubove” Inicijative mladi?a je istaknut kao najbolja praksa u radu sa mladi?ima.

Ovo je tako?e bila prilika da se predstavi IMAGES istraživanje koje je u Hrvatskoj sproveo CESI u 2012. godini kao dio istraživanja koje uklju?uje više država a koje je do sada sprovedeno u više od 20 država širom svijeta. Me?unarodno istraživanje o muškarcima i rodnoj ravnopravnosti i dalje je jaka osnova za razvoj programa za rad sa muškarcima i sredstvo zagovaranja za podršku angažovanja muškaraca u prevenciji rodno zasnovanog nasilja. Na osnovu informacija dobijenih iz rezultata IMAGES istraživanja sprovedenog u Hrvatskoj (CESI, 2012.), Status M sada pokre?e kampanju MenCare u Me?imurskoj županiji u Hrvatskoj, kao dio regionalne kampanje SUPERTATA koju je pokrenuo Care International u saradnji sa globalnim MenCare pokretom koji se trenutno odvija u više od 35 država. Kampanja SUPERTATA u Hrvatskoj je pokrenuta uz podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

Status M i dalje predstavlja globalni primjer visokih standarda u prevenciji rodno zasnovanog nasilja kod muškaraca sa snažnim uticajem na pomirenje u zajednici i izgradnju društvenog kapitala.

Pridružite se Globalnoj inicijativi za obrazovanje prate?i rad Statusa M, kampanje SUPERTATA i Inicijative mladi?a.

globaleducationfirst.org

Gledajte na 1:36 i 1:57

  • Kategorije

  • Najnoviji ÄŤlanci

  • Arhive