Natko Gereš predstavio CARE-ov program na Prvoj inicijativi za globalno obrazovanje

18 Septembra, 2015 Regija

Natko Gereš, osnivač organizacije Status M iz Zagreba, je predstavio rad sa mladićima i muškarcima u Hrvatskoj kao primjer pozitivne prakse institucionalizacije metodologije Programa H u Hrvatskoj i regionu, metodologije koju je kreirao Promundo za implementaciju u više od 20 zemalja.

Natko Gereš, osnivač organizacije Status M iz Zagreba, CARE-ove partnerske organizacije na regionalnom projektu Inicijativa mladića – dječaci i muškarci kao saveznici u prevenciji nasilja i rodnoj transformaciji na Zapadnom Balkanu, podržanom od strane OAK Fondacije, Austrijske razvojne agencije i CARE-a Njemačka-Luksemburg a sada programski službenik u organizaciji Promundo SAD, Washington DC, je predstavio rad sa mladićima i muškarcima u Hrvatskoj kao primjer pozitivne prakse institucionalizacije metodologije Programa H u Hrvatskoj i regionu, metodologije koju je kreirao Promundo za implementaciju u više od 20 zemalja.

Promundo SAD je pozvan da predstavi svoj rad kao specijalni gost u tri odvojene sesije, a rad kroz “Budi muško klubove” Inicijative mladića je istaknut kao najbolja praksa u radu sa mladićima.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023