Radionica o monitoringu i evaluaciji – Neum, 14-16.07.2015.

16 Jula, 2015 YMI

CARE i partnerske organizacije “Snaga Mladih” Mostar, “Asocijacija XY” Sarajevo i “Perpetuum Mobile” Banja Luka održali su dvodnevnu radionicu o monitoringu i evaluaciji kao i sastanak o operativnom planiranju u Neumu, u periodu od 14-16.07.2015. godine.

CARE i partnerske organizacije “Snaga Mladih” Mostar, “Asocijacija XY” Sarajevo i “Perpetuum Mobile” Banja Luka u okviru projekta “Inicijativa mladića – promovisanje zdravijih životnih stilova među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa” kojeg podržavaju Vlada Švajcarske, OAK Fondacija i CARE Njemačka-Luksemburg u Bosni i Hercegovini, održali su dvodnevnu radionicu o monitoringu i evaluaciji kao i sastanak o operativnom planiranju u Neumu, u periodu od 14-16.07.2015. godine.

Svrha ovog sastanka partnera na projektu Inicijativa mladića je prezentacija i diskusija o prvim rezultatima početnog istraživanja i rezultatima kvalitativnog istraživanja – fokus grupa, te razvoju operativnih planova za drugu godinu projekta. Tokom dva dana koliko je trajalo ovo okupljanje, CARE-ovi partneri su imali priliku da prezentuju svoje ostvarene rezultate na polju implementacije Programa M i aktivnosti kampanje u periodu od 01.02-10.07.2015. godine.

Početno istraživanje su zajednički sproveli CARE, lokalne partnerske NVO i konsultant. Ispitanici u ovom istraživanju su bili slični na sve tri lokacije (jedna škola u Banjaluci i po dvije škole u Sarajevu i Mostaru) u pogledu pola, starosti i nekoliko drugih karakteristika. Svi ispitanici su bili mladići i djevojke, uzrasta od 15-17 godina, koji pohađaju srednje škole tehničkog usmjerenja. Uspjeli smo da okupimo mladiće i djevojke iz 5 škola (jedna škola u Banjaluci i po dvije škole u Sarajevu i Mostaru) u 3 grada u Bosni i Hercegovini. Ukupno 559 mladića i 475 djevojaka je učestvovalo u ovom istraživanju.

Tokom ovog istraživanja prikupljen je veliki broj interesantnih i korisnih podataka. Detaljni rezultati istraživanja će biti objavljeni u jesen 2015. godine. Bilo bi dobro posvetiti više pažnje nekoliko prioritetnih oblasti u budućnosti. Stavovi o rodnoj ravnopravnosti su obojeni stereotipima i vjerovanjima u dominantnu ulogu muškaraca. Alkohol i narkotici se u nekim gradovima izuzetno mnogo koriste i stoga je važno raditi na smanjenju ove pojave, pogotovo što to vodi ka drugim problemima kao što je nasilje. Seksualno nasilje je takođe identifikovano kao problem sa kojim se suočava dio populacije. Mladi su uglavnom neinformisani o seksualnom i reproduktivnom zdravlju tako da ovi podaci mogu da posluže kao polazna tačka i mjera za suočavanje sa svim problemima identifikovanim u ovom istraživanju.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023