22 Maja, 2015

Okrugli sto “SUPER TATA”

BANJA LUKA – U prostorijama Instituta Perpetuum mobile realizovan je okrugli sto na temu “Super tata”. Prisustvovalo je 19 učesnika/ca, predstavnika/ca CARE-a, nevladinih organizacija i javnih institucija Republike Srpske.

U prostorijama Instituta Perpetuum mobile, BanjaLuka, CARE partnerske organizacije na regionalnom projektu „Inicijativa mladića – dječaci i muškarci kao saveznici u prevenciji nasilja i rodnoj transformaciji na Zapadnom Balkanu“ podržanom od strane Austrijske razvojne agencije, OAK fondacije i podržanom i implementiranom od CARE International, Balkans sa partnerskim organizajama, 22. maja 2015. godine realizovan je okrugli sto na temu „Super tata“. Prisustvovalo je 19 učesnika/ca, predstavnika/ca CARE-a, nevladinih organizacija i javnih institucija Republike Srpske.

U sklopu ovog okruglog stola, predstavljena je kampanja „Super tata“ kao dio globalne kampanje MenCare, čiji su koordinatori Promundo i Sonke Gender Justice Network. Promovisana je pozitivna strana i važnost učestvovanja očeva i muškaraca u brizi o djeci. Sa ovog okruglog stola proizašlo je i nekoliko zaključaka koje vam u nastavku saopštenja prenosimo u cjelosti.

 • Promovisati zdravu porodicu i raditi na očuvanju iste (bez obzira kako ta porodica izgleda i koliko članova ima).
 • Promovisati odgovorno roditelјstvo (a u okviru toga posebnu pažnju obratiti na očinstvo).
 • Zaštiti djecu u svim oblicima neodgovornog roditelјstva.
 • Plaćanje alimentacije (kao jednog od najčešćih kršenja obaveza roditelјstva i brige o djeci) mora biti briga države i državne institucije moraju preuzeti obavezu naplaćivanja iste.
 • Prepoznavanje jednoroditelјskih porodica u zakonu.
 • Zakoni se moraju bolјe implementirati i poštovati.
 • Potrebna je izmjena i dopuna postojećih zakonskih regulativa u cilјu pobolјšanja rada na terenu i zadovolјenja konačnih korisnika.
 • Neophodna je edukacija roditelјa i budućih roditelјa a posebno očeva o njihovoj ulozi i obavezama.
 • Raditi na prevenciji (obavezne škole roditelјstva, predbračno savjetovanje itd.).
 • Kategorije

 • Najnoviji članci

 • Arhive