Kampanja očinstva u Prištini

21 Maja, 2015 Regija

CARE International Balkan zajedno sa svojim lokalnim partnerom na Kosovu, Peer Educators Network (PEN – Mreža vršnjačkih edukatora) pokrenuo je 15. maja, na Međunarodni dan porodice, kampanju za angažovano očinstvo i staranje u sklopu projekta “Dječaci i muškarci kao saveznici u rodnoj transformaciji i prevenciji nasilja na Zapadnom Balkanu”, kojeg finansiraju Austrijska razvojna agencija (ADC) i OAK Fondacija.

 

Osim toga, dodatnu podršku za pokretanje ove kampanje su pružili Ambasada Švedske, UNFPA i UNICEF. U sklopu pokretanja kampanje održana je panel diskusija o očinstvu nakon koje je uslijedila izložba o očinstvu u švedskom i kosovskom društvu. Panel diskusija se fokusirala na značaj uključenosti očeva u razvoj djeteta, porodični život i promovisanje uloge očeva u postizanju rodne ravnopravnosti.

Tokom panel diskusije razgovarano je o uspješnim praksama i politikama za promovisanje očinstva u Švedskoj, pozitivnim primjerima uključivanja očeva u kosovskom društvu, kao i o važnosti daljeg rada na vršenju uticaja na institucionalne politike koje podržavaju i podstiču očeve da prepoznaju i cijene svoju ulogu.

Kampanja je nastavljena 16. i 17. maja 2015. godine na trgu “Zahir Pajaziti” gdje su svi mogli prisustvovati uličnoj izložbi o očinstvu. U narednom periodu panirano je održavanje više aktivnosti na Kosovu.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023