Pazisex.net kampanja u Srbiji

15 Maja, 2015 Regija

Početkom maja 2015. godine Centar E8, partner CARE International-a u Srbiji, je podržao promovisanje kampanje pazisex.net (kampanja za promovisanje naučno zasnovanih informacija o seksualnom i reproduktivnom zdravlju za mlade ljude) koju je razvio CARE-ov partner SMART Kolektiv.

Centar E8 ima mrežu od 12 BMK (Budi muško klubova) koji organizuju promotivne aktivnosti u školama i u svojim zajednicama. Fotografije u nastavku su nastale za vrijeme aktivnosti koje su organizovane u 2 škole: u Osnovnoj školi Petar Petrović Njegoš koje je organizovao Budi muško klub Zrenjanin i u Gimnaziji Sveti Sava u Beogradu. Ova kampanja je dio projekta Dječaci i muškarci kao saveznici u rodnoj transformaciji i prevenciji nasilja na Zapadnom Balkanu kojeg podržavaju Austrijska razvojna agencija i OAK Fondacija.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023