Januar 22, 2015

Zbog velikog interesovanja predstava Muškar?ine ponovo u Sarajevu!

U utorak, 03. februara 2015 u 20:00h zakazano je, drugo po redu izvo?enje, predstave Muškar?ine na sceni Kamernog Teatra 55 u Sarajevu.

“Muškar?ine” su pozorišni dokumentarac o muškosti ovde i danas. Nedeljnik NIN je predstavu proglasio za jednu od najboljih u 2012. godini. Osnovna tema predstave “Muškar?ine” je kako se muškost tretira, odnosno formira u našoj kulturi. Društvo od mladi?a o?ekuje da svoju muškost dokažu pokazivanjem snage, odlu?nosti, hrabrosti, borbenosti i sr?anosti, koja ih ?esto uvodi u destrukciju i autodestrukciju. Vaspitanie u kulturi u kojoj se pokazivanje emocija od strane muškaraca smatra za znak slabosti, mladi?i svoje emocije potiskuju i preina?uju u destruktivne oblike ponašanja.

Sedam mladi?a. Sedam pogleda na svet i hiljadu situacija koje u tom svetu vide. Na sceni, njihov zadatak nije da budu neko drugi ve? da prikažu kako oni sami vide sebe ali i sve druge ljude, kojima su okruženi.

Predstava “Muškar?ine” realizuje se u okviru projekta “Mladi?i kao saveznici u spre?avanju nasilja i sukoba na zapadnom Balkanu” koji sprovode Centar E8 i CARE NW Balkan, a uz podršku Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Norveške.

Koncept, režija i dramaturgija: Milena Bogavac i Vojislav Arsi?
Ko-autori i izvo?a?i: Alek Surtov, ?or?e Živadinovi? Grgur, Jovan Zdravkovi?, Marko Panajotovi?, Nemanja Puva?a, Nikola Pavlovi?, Uroš Novovi?, Rastko Vujisi?
Koreografija i scenski pokret: Ljiljana Tasi?
Originalna muzika: Vladimir Pejkovi?
Kostimografija: Pull My Daisy
Dizajn zvuka: Miroljub Vladi?
Dizajn svetla: Dragan ?urkovi?
Šef tehnike: Ljubomir Radivojevi?
Stru?ne konsultantkinje: Jelena Bogavac i Mila Manojlovi?
Producentkinja: Aneta Goranovi?
Režija dokumentarnog filma: Ivan Stojiljkovi?
Fotografija i video: Miloš Mitrovi?
Dizajn: Sanja Drakuli?
PR: Marina Ugrini?
Produkcija: Centar E8 i Bitef teatar
Podrška: CARE NWB, Ministarstvo inostranih poslova Kraljevine Norveške, DKC Majdan, Alma Quatro

  • Kategorije

  • Najnoviji ÄŤlanci

  • Arhive