19 Decembra, 2014

Inicijativa mladića: partnerski sastanak u Tirani, Albanija, 18-21.12.2014. godine

CARE International Balkans i partnerske organizacije sa regionalnog projekta Inicijativa mladića – Dječaci i muškarci kao saveznici u prevenciji nasilja i rodnoj transformaciji na Zapadnom Balkanu, podržan od Austrijske razvojne agencije, OAK Fondacije i CARE Njemačka-Luksemburg, sastali su se u Tirani, Albanija, od 18-21.12.2014. godine.

Svrha ovoga partnerskog sastanka je evaluacija realizovanih projektnih aktivnosti u prvoj projektnoj godini, kao i akciono planiranje za drugu projektnu godinu i izgradnja tima.

  • Kategorije

  • Najnoviji članci

  • Arhive