Posjeta iz Yorka

4 Decembra, 2014 YMI

Grupa od 22 studentkinje i studenta postdiplomskih studija i 3 zaposlena iz Jedinice razvoja i poslijeratne obnove Univerziteta u Yorku, Heslington, York, Ujedinjeno Kraljevstvo su 3. decembra posjetili Mostar i partnersku organizaciju Snaga Mladih u okviru svoje studijske posjete: Poslijeratni oporavak Bosne i Hercegovine dvadeset godina nakon Dejtonskog sporazuma.

Posjeta je bila prilika za upoznavanje sa situacijom u kojoj se mladi iz Mostara nalaze te kakvi su uslovi života u Mostaru 20 godina nakon rata. Uposlenici NVO Snaga Mladih su prezentovali rad organizacije, angažman i rezultate u sklopu projekta Inicijativa mladića te planove za naredni period.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023