Koraci za budućnost bez nasilja – nasilje i mladi

21 Novembra, 2014 Regija

Član osoblja CARE-a John Crownover i Nataša Bijelić iz hrvatske nevladine organizacije Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI) koja je dugogodišnji saradnik CARE-a, su učestvovali na 2. Simpozijumu “Koraci za budućnost bez nasilja – nasilje i mladi” održanom 20.11.2014. godine u Opatiji, Hrvatska.

CARE-ova prezentacija je bila fokusirana na primjere dobre prakse u angažovanju muškaraca i dječaka na prevenciji rodno zasnovanog nasilja a Natašina prezentacija je bila fokusirana na dugogodišnji angažman CESI-ja u rješavanju problema nasilja u adolescentskim vezama.​

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023