Care International Balkan na Drugom MenEngage globalnom simpozijumu u New Delhiju, Indija

18 Novembra, 2014 Regija

MenEngage je globalni savez nevladinih organizacija i UN agencija, uključujući UNFPA, UN Women, CHSJ i Beijing +20, koje djeluju sa ciljem angažovanja mladića i muškaraca u ostvarivanje rodne ravnopravnosti.

Savez čini više od 400 nevladinih organizacija iz subsaharske Afrike, Latinske Amerike i Kariba, Sjeverne Amerike, Azije i Evrope, koje su se sastale 2004. godine sa opštim ciljem da partnerski rade na promovisanju angažovanja mladića i muškaraca u ostvarivanju rodne ravnopravnosti, promovisanju zdravlja i smanjivanju nasilja na lokalnom, nacionalnom i globalnom nivou, uključujući preispitivanje strukturnih barijera ostvarivanju rodne ravnopravnosti.

2. MenEngage globalni simpozij u Indiji okupio je istraživače, aktiviste, vlade i donatore iz više od 93 zemlje. CARE International Balkans je predstavljao John Crownover, sa prezentacijom: “Mladići i nasilje: nove predstave maskuliniteta u spornim društvima”.

Na Konferenciji su prisustvovali i predstavnici partnerskih organizacija Status M, Zagreb, Centar E 8, Beograd, Asocijacija XY, Sarajevo i Counseling Line, Tirana, Albania.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023