Regionalna konferencija „Prevencija nasilјa među mladima“

23 Juna, 2014 Regija

Pepretuum mobile – Institut za razvoj mladih i zajednice i Gender centar Vlade Republike Srpske organizovali su Regionalnu konferenciju “Prevencija nasilјa među mladima”, 19. juna 2014. godine, u Banjaluci u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske.

Na konferenciji su predstavlјena regionalna i domaća iskustva i primjeri dobre prakse (Srbija, Hrvatska, Republika Srpska).

Konferenciji su prisustvovali predstavnici i predstavnice, Ministarstva porodice omladine i sporta RS, Ministarstva prosvjete i kulture RS, Ministartva unutrašnjih poslova, Republičkog pedagoškog zavoda RS, Centra za socijalni rad Banja Luka, OSCE, Ombudsmana za djecu RS, CARE International, Forum roditelja, kao i predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Ministarstva prosete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

DSC 0582Zaklјučci konferencije su proizveli mjere i korake koji imaju za cilј što efektnije zajedničko zalaganje i rad na prevenciji i borbi protiv nasilјa. Konferencija je predstavlјala jednu od aktivnosti projekta koju Perpetuum mobile u saradnji sa devet međunarodnih i lokalnih partnerskih organizacija, sprovodi već sedmu godinu.

Projekat „Inicijativa mladića za sprečavanje rodno zasnovanog nasilјa na Sjevero-zapadnom Balkanu“ je inovativna projektna metodologija fokusirana na promjene stavova i ponašanja mladića u vezi rodno zasnovanog i vršnjačkog nasilјa. Radom sa mladima u okviru projekta postignuti su značajni uspjesi i rezultati u proteklom periodu i kreiran je inovativan model rada, koji je predstavlјen na konferenciji. Pored postignutih rezultata, veoma je važna razmjena iskustava i znanja sa predstavnicima relevantnih institucija i organizacija, kako bi se razmotrile mogućnosti o uklјučivanju inicijativa i modela rada mladića i djevojaka u suzbijanju svih oblika nasilјa i promociju zdravih životnih stilova, te kako bi se takvi modeli ugradili u mjere, programe i politike.

Imajući u vidu veliku stopu nasilјa među mladima u poslednje vrijeme u cijelom regionu, veoma je važna razmjena iskustava svih nevladinih organizacija i institucija koje se bave ovim pitanjima.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023