INICIJALNI SASTANAK OSOBLJA CARE-a, 22-23.07, BEOGRAD

23 јула, 2021 Vesti

“Novi početak – izgradnja nove budućnosti iz dugotrajnog nasljeđa”!

U Beogradu trenutno traje sastanak osoblja CARE-a. Sastanak je orijentisan na sumiranje dostignuća i uspeha projekta YMI (Inicijativa mladića) u posljednjih 15 godina. Do sada je u projekat bilo uključeno više od 50.000 mladića i djevojaka širom regiona Balkana (https://youngmeninitiative.net/).

U početku je projekat bio fokusiran samo na rad sa mladićima, a tokom vremena se razvio kao sveobuhvatna metodologija koja je podrazumijevala rad kako sa mladićima tako i sa djevojkama na izgradnji njihovih kapaciteta na temu rodne ravnopravnosti i mehanizama za sprečavanje nasilja. Pristup uključuje direktan rad sa mladima, nastavnicima, školama i obrazovnim institucijama. U ovoj fazi implementacija projekta će se realizovati u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji, Kosovu i Albaniji.

YMI (Inicijativa mladića) sada dostiže novi početak. Sinhronizovano, CARE će izgraditi kapacitete lokalnih nevladinih organizacija, podsticati vršnjačko obrazovanje i podići svijest mladih i profesionalaca u izgradnji društva sa većim razumijevanjem, smanjenim nasiljem, kao i razviti socijalne i životne vještine za „stvaranje boljeg života i društva“.

Projekte će sprovoditi CARE International u bliskoj saradnji sa lokalnim partnerima. Donatori i projekti u naredne tri godine su:

  • Austrijska razvojna agencija ADA za projekat Budućnost za vas (mlade): Mladi kao lideri obrazovanja  životnih vještina na Balkanu
  • Oak fondacija za projekat: Mladi kao budući lideri za promociju životnih vještina (YMI III)
  • Švajcarska razvojna agencija SDC za projekat: Inicijativa mladića (YMI): Promovisanje zdravijih životnih stilova i smanjenje interpersonalnog nasilja među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa; Faza III

„Smatramo sebe (CARE) inovativnim ljudima sa inovativnim duhom i pristupom u dizajniranju projekata, jer neprestano pronalazimo načine da to učinimo inovativno“, kaže Saša Petković, Projektni menadžer YMI.

Ovo je šansa za stvaranje nove pozitivne priče sa već uspostavljenom mrežom lokalnih nevladinih partnera, škola, uzimajući u obzir postignute rezultate i nasljeđe tokom više od 15 godina rada sa mladima i profesionalcima širom regiona.

#YMI #CareInternational #CARE #ProgramY #ProgramE #SvicarskauBiH #AustrianDevelopmentAgency #OakFoundation

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023