Dva treninga za edukatore zasnovana na Programu Y implementirana u Zagrebu

5 маја, 2020 Vesti

5. i 6. i kao i 11. i 12. februara 2020. godine, organizacija Status M održala je dva dvodnevna treninga za studente socijalnog rada, socijalne pedagogije, psihologije i ostale omladinske radnike u vezi sa primenom Programa Y u Zagrebu, na Studijskom centru za socijalni rad Pravnog fakulteta.

Cilj ovih treninga bio je obrazovanje i zapošljavanje budućih vaspitača-volontera, kao i promocija rada Statusa M na rodnoj ravnopravnosti i prevenciji nasilja kroz edukativne radionice i druge aktivnosti. Prilikom osmišljavanja ovog treninga, koordinatorka projekta Status M Tamara Tokić i edukator Tin Frančić imali su na umu da uključe i teorijski, iskustveni i praktični način učenja. Prve aktivnosti na treninzima bila su kratka predavanja o poljima rada i istoriji Statusa M, zatim kratka predavanja o Inicijativi mladića i rad u regionu, kao i rodno-transformativni program prevencije – Program Y, zajedno sa njegovom teoretskom pozadinom.

Naredne aktivnosti su bile primena i sprovođenje radionica iz Programa Y sa grupom studenata, a na kraju prvog dana svakog treninga, učesnici su imali prilike da razmene iskustava, stečena znanja i informacije. Drugog dana svakog treninga rotirali su uloge – studenti su postali oni koji su za ostatak grupe sprovodili radionice iz Programa Y i dobili povratne informacije od trenera Statusa M nakon toga. Ukupno je bilo 27 studenata/omladinskih radnika.

U svojim završnim evaluacijama učesnici su pohvalili trening i trenere, kao i iskustveni pristup radu i sam Program Y. Oni naglašavaju važnost sprovođenja takvih treninga za negovatelje, kao i radionica sa mladima, posebno mladićima.

Aktivnost je sprovedena od strane Status M u okviru projekta Inicijativa mladića II – Muškarci i dečaci kao partneri u promociji rodne ravnopravnosti i prevenciji ekstremizma i nasilja među mladima na Zapadnom Balkanu, koji su podržali CARE International Balkans, Austrijska razvojna saradnja i Oak fondacija.

#YMI #CareInternational #CARE #ProgramY #ProgramE #SvicarskauBiH #AustrianDevelopmentAgency #OakFoundation

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023