Izbijanje COVID-19: organizacije okupljene oko projekta Inicijativa mladića (YMI) zajedno će raditi kako bi zadovoljile potrebe mladih ljudi na Balkanu

24 марта, 2020 Vesti

Prateći trenutnu situaciju vezanu za kontinuirano globalno širenje korona virusa, CARE International Balkans daje prioritet i ističe važnost saradnje između osoblja i vlada na Zapadnom Balkanu.

Pomno pratimo situaciju u svim zemljama i zajednicama u kojima radimo pokušavajući da osiguramo bezbednost i sigurnost zaposlenih u CARE-u, programa, partnerskih organizacija i korisnika. Kao takav, CARE je zauzeo čvrst stav u borbi protiv virusa i poziva na poštovanje preventivnih mera i mera predostrožnosti koje su preduzele vlade.

Ključne projektne aktivnosti YMI-a uključuju rad sa mladima u zajednicama i obrazovnim ustanovama širom regiona. U ovom trenutnom trenutku sve sprovodi planiranje u vanrednim situacijama i ublažavanje posledica na svim komponentama projekata kako bi CARE i partnerske organizacije mogle brzo da reaguju i prilagode se trenutnim okolnostima. Najvažnije je da sve organizacije okupljene oko Inicijative mladića daju prednost dobrobiti svih uključenih aktera i korisnika, a mi nameravamo da radimo zajedno na ispunjavanju potreba dok ova kriza traje. 

  • Implementacija svih aktivnosti vezanih za YMI u zajednicama i školama širom regiona biće odgođena do daljnjeg.
  • Održavaćemo kontinuiranu komunikaciju sa korisnicima kako bismo koordinisali dalje korake zasnovane na najnovijim odlukama vlada i zdravstvenih ustanova.
  • Radićemo na pronalaženju kreativnih i alternativnih rešenja i prilagodićemo aktivnosti pomoću online platformi zasnovanih na našem znanju i informacijama dobijenim od korisnika.

Želeli bismo da iskoristimo ovu priliku da vas podsetimo da neki od uobičajenih simptoma koji se mogu pojaviti 2-14 dana nakon izlaganja virusu uključuju temperaturu, suvi kašalj, umor i otežano disanje. Na osnovu preporuka Svetske zdravstvene organizacije (WHO), boravak u kući, minimiziranje kontakata i održavanje visokog nivoa higijene umanjiće rizike od infekcije – stoga je važno da svi zajedno radimo u doba krize.

Za više informacija o najnovijim dešavanjima, preporučujemo da pratite web stranicu WHO-a, kao i mere koje su doneli nadležni državni organi.

Kliknite ovde da pročitate više o razbijačima mitova vezanih za Covid-19.

Inicijativa mladića će osmisliti nove načine za promociju i rad na našoj misiji u regionu. Na svakom od nas je da se ponaša odgovorno. 

U međuvremenu, ostanite sigurni!

#StayHome #StaySafe

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023