Dva paralelna događaja organizirana u suradnji sa srednjim školama iz Hercegovačko neretvanskog kantona

4 марта, 2020 YMI

Youth Power, CARE partnerska organizacija, je organizirala dva paralelna događaja na Vlašiću u periodu od 26.2 do 28.2.2020.godine u suradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, Zavodom za školstvo Mostar i Pedagoškim zavodom Mostar.

Prvi događaj je bio usmjeren na kreiranje kampanja zajedno s učenicima iz osam srednjih škola s kojima surađujemo s područja našeg kantona/županije. Drugi događaj je bio usmjeren prema radu s pedagozima gdje su stručni suradnici i savjetnici ispred naših partnerskih institucija razgovarali o generalnom menadžmentu edukativnih radionica i aktivnosti koje se provode u školama.

Važan ishod ova dva paralelna događaja koja smo organizirali su potpuno kreirani planovi za provođenje kampanja za angažman mladih po pitanju promoviranja zdravijih životnih stilova i prevencije rodno zasnovanog nasilja. Učenici iz naših osam partnerskih srednjih škola kreirali su tri kampanje koje će biti provedene na razini svih uključenih škola s kojima provodimo aktivnosti u sklopu programa Inicijative mladića.

Već prva kampanja će biti provedena za Međunarodni dan žena i učenici, zajedno sa Youth Power projektnim osobljem, užurbano rade na pripremi svih detalja oko same kampanje.

Aktivnost je realizirana u okviru projekta Inicijativa mladića II (YMI – Young Men Initiative): “Promoviranje zdravijih životnih stilova među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa II”, koji je podržava Vlade Švicarske, OAK Fondacija, Austrijska razvojna agencija i CARE International Bosna i Hercegovina.

#YMI #CareInternational #CARE #ProgramY #ProgramE #SvicarskauBiH #AustrianDevelopmentAgency #OakFoundation

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023