Nastavno osoblje srednji škola u borbi protiv nasilja!

6 марта, 2018 YMI

Svjedoci smo sve većeg broja nasilnih situacija u srednjim školama koje vršnjaci čine jedni prema drugima. Kao rezultat ove činjenice proizilazi i svjesnost da je potreban jedan sveobuhvatan pristup u prevenciji vršnjačkog nasilja.

Kao odgovor na to javlja se po sebi jedinstven pristup u radu sa mladima na polju prevencije nasilja i promocije zdravih stilova života, koji je prepoznat u svijetu kao 1 od 12 najboljih svjetskih prstupa u globalnoj edukaciji*. Mi ga zovemo “Program Y – Mladi – Inovativni pristupi u prevenciji rodno zasnovanog nasilja i promociji zdravih životnih stilova kod mladića i djevojaka”. 

Upravo ovaj pristup se primjenjuje i primjenjivaće se naredne 3 godine u  srednjim školama u Banjoj Luci (Ugostiteljsko-trgovinsko-turistička škola, Škola učenika u privredi i Poljoprivredna škola), kao cjelokupni program prevencije nasilja i promocije zdravih stilova života sa mladima u navedenim školama, u okviru projekata koje CARE International i Perpetuum Mobile sprovode u Banjoj Luci i regionu:

  • Projekt „Inicijativa mladića – promovisanje zdravijih životnih stilova među mladima u Bosni i Hercegovini“ osporavanjem rodnih stereotipa II ili Inicijativa mladića II (YMI II) je započet 01.12.2017. godine i podržan je od strane Vlade Švajcarske, OAK Fondacije, Austrijske razvojne agencije i CARE Njemačka-Luksemburg.
  • Projekat “Muškarci i dječaci kao partneri u promovisanju rodne ravnopravnosti i rješavanju pitanja ekstremizma i nasilja mladih na Zapadnom Balkanu” je započet 1. oktobra 2017. godine i podržan od strane Austrijske razvojne agencije.

Ovom prilikom smo radili i na obuci profesora i nastavnog osoblja srednjih škola kako bi im pobliže približili program, ali i zajednički radili na njegovom ostvarivanju. U naredne tri godine primjenjivaće se kombinovani pristup u neformalnoj edukaciji u kome će nastavno osoblje srednjih škola primjenjivati priručnik Program Y zajedno sa edukatorima/cama naše organizacije i sprovoditi ga sa srednjoškolcima/kama.

Upravo ovi zaključci su proistekli sa „Obuke za nastavno osoblje srednjih škola o primjeni Program Y priručnika u radu sa mladima“ koje je održala naša organizacija u Hotelu Kardial (Banja Vrućića, Teslić) u periodu od 26. do 28. februara 2018. godine.

*Inicijativa mladića, projekat kojeg implementiraju CARE International i 9 partnerskih organizacija na Balkanu, koja implementira Program Y u svom radu, osvojila prestižnu nagradu za inovacije u obrazovanju koju dodjeljuje Evropska mreža za globalno obrazovanje GENE (Global Education Network Europe, www.gene.eu ) kao jedini dobitnik izvan Evropske unije.

  1. do 28. februara 2018. godine, Teslić

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023