S pedagozima srednjih škola do zdravijih životnih stilova među mladima

24 октобра, 2017 YMI

Nevladina organizacija Youth Power / Snaga Mladih organizirala je jednodnevnu aktivnost savjetovanja s pedagozima u Hotelu Ada, Blagaj, 19.10. gdje su na sastanku prisustvovali pedagoginje i pedagozi srednjih škola u HNK / HNŽ, u organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, Pedagoškog zavoda, Zavoda za školstvo i nevladine organizacije Youth Power / Snaga Mladih.


Cilj ovog događaja je zajednička diskusija i planiranje aktivnosti u sklopu implementacije projekta „Promovisanje zdravijih životnih stilova među mladima u BiH osporavanjem rodnih stereotipa“.

U skladu sa zaključcima III i IV Konferencije „0% tolerancije nasilju u školama“ – posvećenih rezultatima Programa preveniranja nasilja i maloljetničke delikvencije u HNK te u skladu s tim da su od 2012. škole u HNK obvezne izraditi školske akcijske planove preveniranja nasilja među učenicima i uvrstiti ih u godišnje programe škole, čime je ova aktivnost postala obavezni dio odgojnoga rada svake škole; nevladina organizacija Youth Power / Snaga Mladih je kreirala set radionica i alata za pedagoge srednjih škola. Radionice su kreirane s ciljem obuke vršnjačkih edukatora/ica i osoblja škola za implementaciju radionica metodologije „Program Y(outh)“ (Program Mladi). Svrha ovog sastanka je prezentovanje rezultata iz prethodnih faza projekta te zajedničko planiranje narednih koraka.

Priručnik za edukatore u srednjim školama i omladinske radnike „Program Y – mladi“ je alat koji su iz programa Inicijativa mladića razvili CARE International Balkans i njegovi partneri iz zemalja Zapadnog Balkana, koji se fokusiraju na rješavanje pitanja rodne neravnopravnosti, praksi štetnih po zdravlje i nasilja u svakodnevnom životu mladića i djevojaka od 14 do 19 godina starosti u školama i zajednici.

Projekat „Promovisanje zdravijih životnih stilova među mladima u BiH osporavanjem rodnih stereotipa“ podržava Vlada Švicarske a implementira se od strane CARE International i partnera Youth Power / Snaga Mladih iz Mostar, Asocijacija XY iz Sarajeva i Perpetuum Mobile iz Banjaluke.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023