SUPER TATA – Izložba fotografija i promocija nove publikacije „Tata, ti si tu“

28 октобра, 2016 Kino, Regija

Centar E8 je 28. oktobra 2016. godine u Beogradu organizovao dvostruki događaj SUPER TATA– otvaranje izložbe fotografijana temu aktivnog, uključenog, rodno ravnopravnog, nenasilnog i odgovornog očinstva, kao i promociju nove publikacije na temu očinstva „Tata, ti si tu“, autorke Tamare Skrozze.

Autori fotografija su: Branko Birač, Tijana Manić, Jelena Žigić, Ana Stojakov, Slavka Nikolić, Jelena Stevanović, Branislava Gigović Grubić, Bojana Sapun i Natalija Bišćić. Izložba se može pogledati do 7. novembra u Ustanovikulture“Parobrod“. Ovu grupu mladih ljudi sačinjavaju ekipa Centra E8 i studentkinje fotografije koje su ranije učestvovale u radionicama koje je organizovao Centar E8 na temu rodne ravnopravnosti i brige. Nakon toga, svi su imali zadatak da u svom okruženju identifikuju Super tate – očeve koji odgovaraju opisu vezanom za teme kampanje, i da uhvate prave trenutke iz njihovog svakodnevnog života i aktivnosti sa djecom. Osim u Beogradu, fotografije su snimljene i na pet drugih mjesta u Srbiji, uključujući dva sela, a takođe i Setubal u Portugaliji.

Gostima ovog događaja su se obratili Branko Birač iz Centra E8 i novinarka Tamara Skrozza, autorka publikacije. Oni su govorili o tome kako su došli do ovih ideja i kako je tekao cijeli proces fotografisanja, istraživanja i pisanja. Ova nova publikacija „Tata, ti si tu“ predstavlja kvalitativni pregled očinstva u Srbiji, zasnovan na odgovorima 22 učesnika-oca, zajedno sa 7 ispitanika koji su predstavnici organizacija i institucija. Priča o roditeljstvu takođe mora uključivati očeve, od kojih su mnogi uključeni i aktivno učestvuju u životima svoje djece i porodice. Takođe o problemima i izazovima sa kojima se oni suočavaju, o mogućnostima za veću uključenost u ono što se nekada smatralo, gotovo isključivo, „ženskim“ poslovima i odgovornostima. Kako se igraju sa svojom djecom i kako se brinu o njima? Kako pokazuju svoje emocije? Kakvi su bili njihovi očevi, kada su oni odrastali i kakvi su oni sada u poređenju sa svojim očevima? Što oni misle o roditeljskom odsustvu za očeve? Kakvi su i ko su zapravo „Super tate“? To su neka od pitanja o kojima se razgovaralo u intervjuima, na ovom događaju i u ovoj publikaciji. Centar E8 će nastaviti da promovišepublikaciju „Tata, ti si tu“ na raznim budućim događajima i online, i podijeliće je relevantnim institucijama i organizacijama.

Aktivnosti kampanje „Super tata“ u Srbiji provodiCentar E8 uz podršku UNFPA u Srbiji i CARE-a International Balkan.

Event Photos

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023