Obrazovni paket za nastavnike

20 prosinca, 2018 YMI

Predstavljamo vam ovaj obrazovni alat kao vodič za implementaciju Programa Y – Inovativni pristupi u prevenciji rodno zasnovanog nasilja i promociji zdravih životnih stilova kod mladića i djevojaka.


Poštovani nastavnici, školski radnici, edukatori,

Predstavljamo vam ovaj obrazovni alat kao vodič za implementaciju Programa Y – Inovativni pristupi u prevenciji rodno zasnovanog nasilja i promociji zdravih životnih stilova kod mladića i djevojaka.

CARE-ova inicijativa za edukaciju o rodnoj transformaciji (školski program): YMI – Inicijativa mladića Program Y, predstavljaju dokumentovani uspjeh na Zapadnom Balkanu. Program je fokusiran na transformaciju školskog okruženja ka okruženju koje podržava i podstiče rodnu ravnopravnost i promoviše kulturu nenasilja. Naš program se zasniva na uvjerenju da ako učenici nauče da prepoznaju štetne rodne norme i ako im se obezbijedi siguran prostor da preispituju ove konstrukte, postoji veća vjerovatnoća internalizacije novih ideja u podršci rodno ravnopravnijim, zdravijim, i nenasilnim ponašanjima.

Ovaj obrazovni alat se sastoji od nekoliko komponenti:

  • Priručnik: Program Y
  • Vodič za kampanja
  • Vodič za monitoring i evaluaciju
  • Vodič za prikupljanje sredstava

U okviru ovog projekta, mladići i djevojke su inspirisani da postanu inovativni lideri u svojim školama za promociju nenasilja, zdravih životnih stilova i rodne ravnopravnosti među svojim vršnjacima. Kurikulum CARE-ovog Programa Y podučava mlade ljude kako da donose informisane odluke za svoje zdravlje i dobrobit, postanu uzori u svom društvenom miljeu, i njeguju vršnjačko okruženje koje favorizuje nenasilje, rodnu ravnopravnost, toleranciju i veći izbor. Sa druge strane, naša inicijativa podržava edukatore u srednjim školama koji traže efikasan obrazovni alat za sprečavanje rodno zasnovanog nasilja i drugih oblika nasilja među adolescentima. CARE-ov Program Y spaja akreditovani nastavni plan i program sa kampanjom društvenih normi koja dokazano smanjuje štetne rodne stereotipe i kulturu nasilja među adolescentima. Nastavnici/ce su sertifikovani i dobijaju stručne bodove za svoj kontinuirani obrazovni razvoj. Osim toga, ova inicijativa nudi rješenja ministarstvima obrazovanja koja traže pristupačno, lako prilagodljivo, integrisano rješenje za problem adolescentskog nasilja koje je vezano za rodno neravnopravne norme i zavisnost.

CARE-ov Program Y nudi isprobani i široko implementirani obrazovni program koji je uspio doprijeti do 30.000 srednjoškolaca/ki i više od 500 nastavnika/ca i profesora/ica na Balkanu, a sada je u vašim rukama. Nadamo se da će biti koristan za vas, vaše učenike, vašu školu i zajednicu! Želimo vam sreću u implementaciji i ako imate bilo kakvih pitanja molimo Vas da nas kontaktirate.

Obrazovni paket za nastavnike možete preuzeti sa stranice Resursi.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023