Mladi sa sjevera Kosova u akciji zaštite rodne ravnopravnosti​

13 ožujka, 2018 YMI

Omladinski edukativni klub Sinergija sproveo je akciju u Kosovskoj Mitrovici povodom Međunarodnog dana žena, gde se više od 150 mladih i više stotina naših drugih sugrađana okupilo da obeleži borbu za ekonomska, socijalna i politička prava žena na našem podneblju.

Akcija je obuhvatila veliku izložbu o petnaestak žena iz srpske istorije, sveta srpskog sporta i srpske kulture, gde su dva kustosa predstavila brojnim prisutnim mladim ljudima značaj žena u našoj prošlosti i sadašnjosti.

Pored toga, mladi su učestvovali i u slaganju triju slagalica sa likovima znamenitih žena iz istorije Srbije, kao i u ulaganju žalbi i komentara na rodnu neravnopravnost u našem društvu, gde je svaka mlada osoba u Kutiju za žalbe i komentare dala svoj doprinos. Uz sve ove segmente akcije, OEK Sinergija je na ovoj akciji postavila i Kreativni kutak, u kom su mladi crtanjem, pisanjem i slikanjem mogli da se umetnički iskažu kada je reč o pravima žena u našem društvu.

Ukupno je pet lokalnih medija propratilo ovu aktivnost OEK Sinergija u Kosovskoj Mitrovici, dok se broj indirektnih učesnika meri u hiljadama naših sugrađana, uz veliki broj reakcija na društvenim mrežam

​Ovu aktivnost Sinergije podržali su donatori CARE nternational Balkans i OAK Foundation, a akcija je organizovana u okviru projekta “Muškarci i dečaci kao partneri u promociji rodne ravnopravnosti i prevenciji ekstremizma i nasilja među mladima na Balkanu”.​ Akciju je podržao i Populacioni fond UN.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023