Konferencija “0% tolerancije na nasilje u školama”

28 svibnja, 2017 Regija

U Mostaru je u srijedu 24.5. održana četvrta konferencija “0% tolerancije na nasilje u školama”, na kojoj su predstavljeni rezultati akcionog plana prevencije nasilja i maloljetničke delikvencije u osnovnim i srednjim školama u tekućoj školskoj godini.

U organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a, organizacije Youth Power i drugih partnerskih organizacija ove radne grupe, u Mostaru je u srijedu 24.5. održana četvrta konferencija “0% tolerancije na nasilje u školama”, na kojoj su predstavljeni rezultati akcionog plana prevencije nasilja i maloljetničke delikvencije u osnovnim i srednjim školama u tekućoj školskoj godini.

Aktivnosti su, prema riječima kantonalnog ministra Rašida Hadžovića, provedene na način da se izvrši prevencija bilo kakvog nasilja u školama, a cilj je bio i blagovremeno djelovanje kako bi se djeca upozorila na moguće probleme koji ih mogu zadesiti ukoliko krenu putem nasilja.

Program menadžer organizacije Youth Power, Nedim Mičijević, kazao je da smo školama u kojima je projekat implementiran s djecom ostavili metodologiju kao alat za dalji rad, a s ciljem promocije zdravih životnih stilova. Kroz aktivnosti je također implementirano početno i završno istraživanje o problemima s kojima se mladi danas susreću kao i njihovo mišljenje o temama poput nasilja, zloupotrebe droga i alkohola, upotrebe duhana i duhanskih prerađevina, seksualnog zdravlja i zdravih životnih stilova.

Pored organizacije Youth Power, još 7 nevladinih organizacija, Pedagoški zavod HNK i Zavod za školstvo HNŽ su učestvovali u realizaciji raznih aktivnosti i projekata.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023