Promovisanje pozitivnog očinstva na Kosovu

17 svibnja, 2016 Regija

U cilju obilježavanja Međunarodnog dana porodice Konferencija pod nazivom “Super tata promoviše rodnu ravnopravnost i pozitivno očinstvo” održana je u Prištini 16.05.2016. godine u Američkoj školi Kosova.

Tokom ove konferencije učesnici su imali priliku da čuju govore i poruke koje su uputili Christian Goesits –Austrijska razvojna agencija, Bujar Fejzullahu – izvršni direktor PEN-a, Kadri Gashi – koordinator projekta “Inicijativa mladića” pri PEN-u, Besnik Leka –koordinator programa CARE-a International za Albaniju i Kosovo i Nikki van der Gaag – nezavisna konsultantkinjapri MenCare&Promundo-u. Nakon svih ovih govorauslijedilasu pitanja, preporuke i pohvale od učesnika o tome šta je ovaj tim do sada uradio. Osim toga, članovi glumačke ekipe “Budi muško” klubasu odigrali kratku predstavu pripremljenu specijalno za ovu Konferenciju. Na kraju, grupa muzičara iz kluba je izvela pjesmukoja poziva sve na mir i nenasilno društvo.

Kampanja “Super tata” pokušava da promijeni percepciju očinstva među kosovskim porodicama. Kako je navedeno u glavnim porukama projekta, aktivisti Inicijative mladića ističu da očevi moraju ponosno da učestvuju u brizi o djeci i hrabro da pokažu svojaosjećanja, istovremenopreuzimajući jednak dio kućnih obaveza kao i majke; ova kampanja osporava tradicionalnu društvenu ulogu muškarca kao glave porodice i povezanost između hrabrosti i fizičke snage.

Panelista Besnik Leka, koordinator programa pri CARE-u International Balkan, ukazao je na važnost uključivanja očeva i mladića u projekte osnaživanja žena i rodne ravnopravnosti. “Pokušali smo da premostimo ovaj jaz koji postoji već neko vrijeme… žene i djevojke su bile uključene svaki put kada se raspravljalo o temama rodne ravnopravnosti, dok su muškarci i mladići bili izostavljeni”, rekao je Leka. “Muškarci i mladići u većini slučajeva su oni koji izazivaju nasilje i to je razlog zašto smo odlučili da ih uključimo.”

S obzirom na to da statistički podacipokazuju da će četiri od pet muškaraca postati očevi tokom svog života, CARE je zajedno sa lokalnim partnerima na Kosovu odlučio da se u svojim obrazovnim programimaposebno fokusira na mlade očeve zbog patrijarhalnih stavova koji su duboko ukorijenjeni u društvu.

“Ranije smo svoje očeve uvijek posmatrali kao glavu porodice, one koji zarađuju novac za porodicu… ali trudimo se da to promijenimo, zato što su očevi veoma potrebni u porodici, da provode više vremena sa svojom djecom”, rekao je Leka. “Istovremeno, majke ne moraju da imaju samo ulogu osobe koja obavlja kućne poslove ili brine o porodiciveć takođe moguda uskladeporodične obaveze sa svojom karijerom, pri čemu se i očevi morajuposvetiti kućnim poslovima.”

Promovisanje očeva u medijima, programi zagovaranja i radionice sa očevima će biti sastavni dio kampanje “Super tata”, kojanije usmjerena samo na biološke očeveveć takođe i na druge muškesrodnikekoji su uključeni u brigu o djeci.

Ova kampanja dolazi kao nastavak aktivnosti projekta Inicijativa mladića u radu sa mladićimau tehničkim srednjim školama u Prištini koje uglavnom pohađaju mladići; tokom rasprave je istaknuto da su stope nasilja u ovim školama više nego u drugim srednjim školama. Dvogodišnji intenzivni program, koji je akreditovan od strane Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije, fokusira se na razmatranje pitanja koja se odnose na rodnu ravnopravnost, prevenciju nasilja i promovisanje pozitivnijegmaskuliniteta.

Kadri Gashi,koordinator projekta Inicijativa mladića iz PEN-a, rekao je da je kao rezultat ove inicijative broj učesnika programa koji misle da je fizička snaga najvažnija osobina muškaraca pao sa 69 na 42 posto. Broj onih koji kažu da ne bi se pridružilituči povećao se sa 38 na 57 posto, dok je broj onih koji misle da postoji opravdanje za muškarca koji tuče ženu pao sa 52 na 27 posto.

Gashije rekao da je veoma važno da se radi sa mladićima i dječacima tokom njihovih tinejdžerskih godina jer sva istraživanja naglašavaju da su u tom periodu svog života muškarci najranjiviji na negativne uticaje, a mnogi od njih pokazuju sklonost prema različitim oblicima nasilja.

Veliki dio razgovora sa mladim ljudima se fokusira na negativne ishode seksualnog uznemiravanja, koje i dalje predstavlja izuzetno zabrinjavajući problem, posebno za kosovske žene. Prema najnovijem izvještaju Mreže žena Kosova, žene znatno češće doživljavaju seksualno uznemiravanje od muškaraca, pri čemu je 64 posto anketiranih žena izjavilo da su doživjele seksualno uznemiravanje, u odnosu na 33 posto muškaraca.

U okviru projekta Inicijativa mladića na Kosovu takođe djeluje i Budi muško klub koji sprovodi različite javne kampanje u zemlji s ciljem promovisanja različitih pogleda na muškost i maskulinitet. Ovaj program takođe uključuje rad sa novinarima s ciljem unapređenja njihovih vještina izvještavanja kada se radi oizvještavanjuvezanom za rodna pitanja.

Pored diskusije, na događaju koji je održan ponedjeljak, 16.05.2016. godine, premijerno je prikazan video o kampanjio očinstvu i staranju, organizovana je izložba fotografija angažovanih i aktivnih očeva na Kosovu i dijeljeni su materijali iz MenCare-ove kampanje “Super tata”, uključujući i postereočeva sa Kosova sa njihovom djecom koji su korišteni u ovoj kampanji. Mladi aktivisti iz “Budi muško” klubasu takođe izveli predstavu i pjesme,te predstavilinekoliko video spotova posvećenih kampanji o pozitivnom očinstvu i očevima kao starateljima.

Ostali govornici koji su učestvovali u panel diskusiji su Christian Geosits, direktor kancelarije Austrijske razvojne agencije (ADA) na Kosovu, koja podržava ovaj projekt, Bujar Fejzullahu, izvršni direktor PEN-a, i Nikki Van der Gaag, autorica knjige “Feminizam i muškarci”. Predstavnici Ministarstva rada i socijalnezaštite i Ministarstva zdravlja su pozvani da daju svojaviđenja tokom ove Konferencije, ali nisu prisustvovali istoj.

Konferencija je organizovana u okviru projekta “Inicijativa mladića”, kojeg implementiraju  PEN i CARE International Balkan, uz podršku Austrijske razvojne agencije, Ambasade Švedske, UNFPA i Američke škole Kosova.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023