Zaključci Konferencije o očinstvu

18 studenoga, 2015 Regija

CARE International Balkan sa sjedištem u Sarajevu uz pokroviteljstvo Člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine dr Mladena Ivanića i u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH – Agencijom za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine, organizovao je međunarodnu konferenciju “Očinstvo i ravnopravno angažovanje očeva u roditeljstvu na Balkanu: praksa, politike i istraživanja”, koja je održana od 12-13. novembra 2015. godine u Hotelu Terme Ilidža, Bosna i Hercegovina.

Zaključke sa Konferencije preuzmite ovdje.

The Fatherhood Conference conclusion

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023