Onlajn program obuka o metodologiji angažovanja muškaraca i dečaka

6 априла, 2021 Vesti

Tim Inicijative mladića u saradnji sa partnerskim organizacijama na Balkanu organizovao je online program obuke koji se sastoji od 6 modula za predstavnike/ce tima iz CARE Kavkaza i njihove partnerske organizacije „Konsent“ o metodologiji uključivanja muškaraca i dečaka u promociji rodne ravnopravnosti, u periodu od 24. marta do 31. marta 2021. godine.

CARE Kavkaz i Konsent su započeli projekat „Glas mladih za mir“ početkom 2021. godine koji sadrže i komponentu izgradnje kapaciteta na osnovu YMI metodologije kroz događaje učenja koji bi pomogli u realizaciji njihovog projekta. Imajući u vidu ograničenja zbog COVID-19, prvi trening je organizovan online, dok se nadamo da će sledeća dva biti organizovana uživo u Tbilisiju. U okviru onlajn programa učesnici/ce su imali priliku da se upoznaju sa istorijom Inicijative mladića, metodologijom, svim obrazovnim programima i kampanjama o socijalnim normama, kao i metodologijom istraživanja i merenja uticaja koja se razvija u poslednjih 15 godina. Učesnici su bili veoma zainteresovani za metodologiju i dobili su konkretne smernice i savete kako da prilagode metodologiju i primene je u svom projektu. Ova razmena učenja bila je veoma uspešna i nadamo se da će postati redovna aktivnost u svetu CARE-a.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023