Predstavnik CARE partnerske organizacije imenovan za potpredsednika Savetodavnog tela Saveta ministara BiH za saradnju sa nevladinim organizacijama

8 децембра, 2020 Vesti

Dugogodišnji partner CARE International Balkans, gospodin Ilija Trninić, osnivač i izvršni direktor Instituta Pereptuum mobile iz Banja Luke, sa kojim uspešno sarađujemo od 2006. godine na projektima promovisanja rodne ravnopravnosti i zdravijih životnih stilova mladića i devojaka, izabran je za zamenika predsedavajuće novoformiranog Savetodavnog tela Saveta ministara BiH za saradnju sa nevladinim organizacijama. 

Savetodavno telo zaduženo je za unapređenje saradnje između Saveta ministara BiH i NVO-a, s ciljem stvaranja podsticajnog pravnog, institucionalnog i finansijskog okruženja za NVO sektor.

Savetodavno telo Saveta ministara BiH za saradnju s nevladinim organizacijama ima sedam članova izabranih iz reda predstavnika nevladinih organizacija, akademske zajednice, medija i pojedinaca s iskustvom u kreiranju, praćenju i provedbi javnih politika od značaja za stvaranje podsticajnog pravnog, institucionalnog i finansijskog okruženja za nevladine organizacije u BiH.

Ovo je istorijski momenat za organizacije civilnog društva u BiH budući da ovakvo telo do sada nije postojalo. Uvereni smo da će radom ovog tela saradnja vlasti i nevladinih organizacija podići se na viši i efikasniji nivo a usluge i programi biti kvalitetniji i održiviji. 

Photo credit by Aida Daguda

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023