„STOP NASILJU NAD ŽENAMA“ – poručili su mladi iz Mostara

27 новембра, 2020 Vesti

CARE partnerska organizacija Youth Power i članovi Budi Muško Kluba Mostar su povodom svjetske kampanje 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama, organizirali uličnu akciju pod nazivom „Nije njena krivica, tu sam za nju“ na Starom Mostu u Mostaru 26.11.2020. godine. Cilj akcije je bio podizanje svijesti građana o sprječavanju nasilja nad ženama.

Građani Mostara koji su danas prolazili starim dijelom grada imali su priliku vidjeti veliki transparent koji se nalazio na Starom Mostu s natpisom „Nije njena krivica, tu sam za nju“. 30 mladih članova Budi Muško Kluba su nastojali ukazati građanima Mostara da smo svi odgovorni kao društvo, kada je u pitanju nasilje, i da bi svi zajedno trebali reagirati kada vidimo nasilje i raditi na njegovu sprječavanju.

Youth Power redovito svake godine obilježava 16 dana aktivizma raznim uličnim akcijama, online kampanjama i radionicama a ove godine za početak ove globalne kampanje odlučili su poslati poruku gradu Mostaru da nasilje nije rješenje, da treba eliminirati svaki mogući oblik nasilja i raditi na izgradnji svijeta gdje nasilje nije odgovor za rješavanje nekog problema. 

Salko Sakoč, projekt asistent na projektu Inicijativa mladića, je rekao da ova akcija implementirana u sklopu programa Inicijativa Mladića koji nevladina organizacija Youth Power već dugi niz godina provodi. 

„Današnju akciju smo implementirali u sklopu programa Inicijativa mladića, kao i sve naredne aktivnosti koje smo pripremili za globalnu kampanju 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama, koja traje do 10. decembra. Akciju su osmislili članovi Budi Muško Kluba Mostar koji već dugi niz godina rade na promociji rodne ravnopravnosti i prevencije nasilja i danas su zajedno odlučili poslati poruku protiv nasilja nad ženama građanima Mostara“. – rekao je Sakoč 

Globalna akcija, koja traje od 25. studenoga, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, do 10. prosinca, Međunarodnog dana ljudskih prava, širom svijeta poziva na okončanje svih oblika nasilja nad ženama.

Aktivnost je realizirana u okviru projekta Inicijativa mladića II (YMI – Young Men Initiative): “Promoviranje zdravijih životnih stilova među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa II”, koji je podržava Vlade Švicarske, OAK Fondacija, Austrijska razvojna agencija i CARE International Bosna i Hercegovina.

#YMI #CareInternational #CARE #ProgramY #ProgramE #SvicarskauBiH #AustrianDevelopmentAgency #OakFoundation

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023