Program Y se širi – sada i u Kruju!!

25 маја, 2020 Vesti

Tokom maja, osoblje centra Deluj za društvo (Act for Society Centre) nastavilo je sa implementacijom Programa Y u srednjoj školi Skenderbeg, u Kruju, i takođe održalo sastanke Budi muško kluba sa mladićima i devojkama u ovoj srednjoj školi.

Implementacija Inicijative mladića se ostvaruje putem podrške UNFPA za širenje Programa Y u školama. Iako su aktivnosti sa ovim mladićima i devojkama započele nakon proglašenja pandemije i iako aktivnosti sa njima nisu bile organizovane po principu licem u lice, oni su vrlo aktivni na sastancima i ne izostaju! 

Ovog meseca se putem online sastanaka razgovaralo o nasilju. Zajedno sa članovima, centar Deluj za društvo uspeo je da identifikuje tri vrste nasilja, da izvrši njihovu kategorizaciju (žrtva-nasilnik) i nastavi da razgovara o nasilju koje preovlađuje u zajednici u kojoj živimo. Važno je da mladi ljudi budu svesni i da budu promena u budućnosti bez nasilja.

Ovu aktivnost je implementirao centar Deluj za društvo u okviru projekta Inicijativa mladića II – Muškarci i dečaci kao partneri u promociji rodne ravnopravnosti i prevenciji ekstremizma i nasilja među mladima na Balkanu, uz podršku CARE International Balkans, Austrijske razvojne kooperacije i Oak Fondacije. 

#YMI #CareInternational #CARE #ProgramY #ProgramE #SvicarskauBiH #AustrianDevelopmentAgency #OakFoundation

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023