Kroz diskusiju o sprečavanju nasilja, BMK Priština obilježio je Međunarodni dan mladih

14 августа, 2019 Regija, YMI

13. avgusta BMK iz Prištine obilježio je Međunarodni dan mladih kroz otvorenu diskusiju o sprečavanju nasilja nad mladima!

53% ljudi na Kosovu su osobe mlađe od 25 godina, što populaciju Kosova istovremeno čini najmlađom u Evropi. Ali u istraživanju „Uloga i angažman mladih u sprečavanju nasilja“ sprovedenom u okviru projekta koalicije „Jednaka prava za sve“ koje je sprovela „Inicijativa mladih za ljudska prava – Kosovo“, a koje je zasnovano na izvještaju o evaluaciji Kosovskog programa protiv nasilja u porodici, nasilje u porodici jedan je od oblika široko rasprostranjenog nasilja gdje su u većini slučajeva djeca i žene žrtve ovog nasilja.

Dakle, koji bi to bio bolji način da se ovaj dan proslavi, nego da se zajedno sa mladićima i djevojkama iz BMK prisustvuje diskusiji u Gradskom parku u Prištini o važnosti sprečavanja nasilja?

Mladići i djevojke iz BMK zajedno sa Mirishahe Syla, istraživačicom u istraživanju „Uloga i angažman mladih u sprečavanju nasilja“, razgovarali su o važnosti prevencije nasilja, trenutnoj situaciji, ulozi i angažmanu mladih u prevenciji porodičnog nasilja i rodno zasnovanom nasilja na Kosovu. Oni su takođe podijelili svoja iskustva o promjenama nakon pristupanja BMK i njihovom uticaju na njihove zajednice.

Ova aktivnost dio je projekta „Muškarci i dječaci kao partneri u promovisanju rodne ravnopravnosti i prevenciji nasilja i ekstremizma među mladima na Balkanu“ kojeg sprovodi CARE International Balkans u partnerstvu sa SIT i YMCA na Kosovu uz podršku Austrijske razvojne agencije (ADA) i OAK fondacije.

#YMI #CareInternational #CARE #ProgramY #SvicarskauBiH #AustrianDevelopmentAgency #OAKFoundation

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023