Sastanak partnera na projektu Inicijativa mladića u Konjicu

5 новембра, 2016 YMI

Prvi sastanak na početku treće projektne godine projekta „Inicijativa mladića – Promovisanje zdravijih životnih stilova među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa“ koji je podržan od strane Švajcarske Vlade i OAK Fondacije i implementiran uz podršku CARE International Balkan održan je od 03-04. novembra 2016. godine u Konjicu.

Na sastanku su učestvovali predstavnici CARE-a i njegovih partnerskih organizacija Perpetuum Mobile Banja Luka, Asocijacija XY Sarajevo i Snaga Mladih Mostar.

Svrha sastanka partnera na projektu Inicijativa mladića je operativno planiranje za treću projektnu godinu. Tokom dvodnevnog sastanka, partneri CARE-a radili su na razvoju modela implementacije Programa Y nakon dobijanja akreditacije u kantonima (predstavljanje modela za Hercegovačko-neretvanski kanton) i Republici Srpskoj, planiranju implementacije aktivnosti kampanje i saradnji sa vladama (proces odobravanja memoranduma o razumijevanju sa ministarstvima), te monitoringu NVO mladih i radu saradnika u nastavi.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023