Akreditacija Programa M(ladi) u HNK

15 јуна, 2016 YMI

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona u saradnji OSCE-a te naše organizacije je 15.06.2016. organizovalo III Konferenciju o prevenciji nasilja i maloljetničke delinkvencije u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

U sklopu konferencije je predstavljen “Program M(ladi)” kao pozitivna praksa i primjer uspješne saradnje između Ministarstva i naše organizacije. Također je predstavljena Strategija i Akcioni plan za prevenciju nasilja i maloljetničke delinkvencije kojim se  “Program M(ladi)” akredituje i uvrštava u formalno obrazovanje u srednjim školama kantona. Program je nastao u sklopu projekta “Promovisanje zdravijih životnih stilova među mladima u BiH osporavanjem rodnih stereotipa”. Ovaj projekat je podržan od strane Švicarske Vlade i OAK Fondacije,a implementiramo ga uz podršku CARE International, Balkans.

Važno je istaći da je gradonačelnik Mostara, Ljubo Bešlić, podržao rad Budi Muško Kluba Mostar te je sretan što je naš projekat postao dio Strategije.

U sklopu konferencije učesnicima su predstavljene sljedeće teme:

  • Praćenje primjene Protokola o postupanju u slučajevima nasilja u školama,
  • Prezentacija Analize o primjeni školskih akcionih planova za prevenciju nasilja,
  • Predstavljanje Vodiča kroz Protokol o postupanju u slučaju nasilja u školi za djecu/mlade, roditelje i nastavno osoblje “0% tolerancije nasilju u školi”,
  • Predstavljanje Strategije i Akcionog plana za prevenciju nasilja i maloljetničke delinkvencije u HNK,
  • Predstavljanje Programa rane identifikacije rizičnog ponašanja u ranom školskom uzrastu,
  • Dodjela pohvala i poklona školama za uspješnu realizaciju akcionih planova za prevenciju nasilja.
  • Preporuke i zaključci Konferencije.

Prisutnima su se obratili: Andreja Pehar i Edna Haznadarević – Zavod za školstvo Mostar i Pedagoški zavod Mostar, učenici Nina Haračić i Dino Hasić, gdica. Rebeka Kotlo – direktorica Centara za ljudska prava, gđa. Nefiza Dautović – stručna savjetnica Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, Ministar Rašid Hadžović i Ambasador Jonathan Moore.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023