Novi Sonke-Promundo izvještaj o IMAGES izvještaju o muškarcima, maskulinitetima i rodno zasnovanom nasilju u istočnom dijelu Demokratske Republike Kongo

12 новембра, 2012 Regija

U junu 2012. godine Sonke Gender Justice Network (Sonke mreža rodne pravde), Promundo SAD i Institut za mentalno zdravlje u Gomi sproveli su međunarodno istraživanje o muškarcima i rodnoj ravnopravnosti (IMAGES) u Gomi, Sjeverni Kivu, Demokratska Republika Kongo[1].

Ukupno 708 muškaraca i 754 žene starosnog doba od 18 do 59 godina bili su anketirani u: (1) ruralnim oblastima izvan Gome, (2) gradskom jezgru Gome; (3) kampu za interno raseljene osobe (IRO), ​​i (4) vojnoj bazi u blizini Gome (sa oficirima, muškarcima u vojnoj službi i suprugama vojnog osoblja). Kvalitativno istraživanje sastojalo se od diskusija u osam fokus grupa (četiri sa muškarcima i četiri sa ženama, sa ukupno 40 muškaraca i 51 ženom) i 24 individualna dubinska intervjua (10 sa muškarcima i 14 sa ženama).


Preliminarni rezultati iz IMAGES istraživanja u istočnom dijelu Demokratske Republike Kongo (390,3 kB)

MenEngage-Sonke-Promundo informacije za zagovaranje o rodno zasnovanom nasilju (RZN) u sukobu (408,26 kB)

I dok su brojna istraživanja sprovedena i veliki napori uloženi sa ciljem osnaživanja žena i pružanja pomoći u oporavku od silovanja, mali broj istraživanja se bavio ispitivanjem uticaja razvlašćivanja na muškarce i na koji način su rodni odnosi pogođeni sukobom. Štaviše, nekoliko istraživanja preporučuje potrebu uključivanja muškaraca i dječaka u inicijativama za promovisanje rodne ravnopravnosti i završetka seksualnog i rodno zasnovanog nasilja (SRZN) u Demokratskoj Republici Kongo.

Ovo istraživanje nastoji da pruži bolje razumijevanje o tome na koji način sukob utiče na rodne odnose i zauzvrat da istakne hitnu potrebu za razvojem društva i reakcijama iz domena humanitarnih i ljudska prava. To je dio napora koje Promundo i Sonke Gender Justice Network čine sa ciljem da uključe muškarce – uz žene – kao agente promjena i aktiviste u zaustavljanju nekažnjavanja SRZN i promovisanju rodne pravde i socijalne pravde.

Rezultati su prilično alarmantni – kada je riječ o mnogim različitim pitanjima:

Muškarci su naveli visoke stope počinjenih silovanja, neravnopravne stavove o rodu i visoku stopu prihvatanja mitova o silovanju. 37% ispitanih muškaraca izjavili su da su silovali ženu. Rezultati istraživanja otkrivaju da većina ispitanih muškaraca i dalje zadržava stavove i uvjerenja o rodu koji direktno doprinose visokom nivou seksualnog nasilja. Na primjer, gotovo trećina muškaraca vjeruje da žene ponekad žele da budu silovane i da kada je žena silovana ona može uživati ​​u tome. Gotovo polovina svih ispitanih muškaraca misli da ako se žena ne odupire fizički kada je prisiljena na seks da to nije silovanje i, što je veoma zabrinjavajuće, s obzirom na vrlo visoku stopu silovanja u ratu, gotovo polovina svih ispitanih muškaraca je rekla da muškarci treba da odbace svoju ženu ako je ona silovana[2].

48% muškaraca je navelo da su nekad počinili neki oblik fizičkog nasilja (RZN) nad ženskim partnerom, dok je 53% žena navelo da su nekada doživjele RZN od strane muškog partnera. Među muškarcima koji su bili prisiljeni da napuste svoje domove tokom sukoba, 50% njih je navelo da su počinili RZN. Među muškarcima koji nisu bili prisiljeni da napuste svoj dom 37,3% njih je navelo da su počinili RZN; ova razlika je statistički značajna na nivou p = 0,027.

Dok se seksualnom nasilju tokom sukoba pridaje daleko više pažnje nego seksualnom nasilju izvan sukoba, istraživanje potvrđuje da kod muškaraca postoji visok stepen stavova koji podržavaju silovanje, potvrđujući na mnoge načine uočeno prihvatanje silovanja kao normalne pojave, kao što se vidi u tabeli 14.

Tabela 14: Mišljenja muškaraca o silovanju

% onih koji se slažu
Žena koja je silovana je to izazvala svojim stavom 31,7
Ponekad žene žele da budu silovane 27,9
Muškarac može prisiliti ženu na seks i ona može uživati ​​u tome 27,3
Ako žena ne pokazuje fizički otpor kada je prisiljena na seks, ne možete govoriti o silovanju 42,7
Muškarac treba da odbaci svoju ženu kada je ona silovana 43,4
Žena koja se ne oblači pristojno traži da bude silovana 74,8
Žene ponekad zaslužuju da dobiju batine 61,4
Žene bi trebalo da prihvate nasilje od strane partnera kako bi zadržale porodicu na okupu 64,9

Isto tako, prilikom kvalitativnih intervjua, muškarci su otvoreno iznijeli svoje mišljenje o „pravu na seks“ sa svojim ženskim partnerom, čak i ako ona to odbija; većina muškaraca ne smatra silovanjem kada prisile svoje žene da imaju seksualne odnose s njima. Ostali muškarci smatraju da bilo kakva „provokacija“ od strane žene znači da ona želi seks. Jedan muškarac (58 godina) je naveo primjer jedne djevojke (mlađe od 18 godina) koja je ušla u njegovu prodavnicu i tražila vodu. On je rekao da ga je njen glas izazvao:

„Kada djevojka traži vodu na takav način, ona želi seks. Tako da sam je uzeo nasred moje prodavnice, mislim da joj se to svidjelo, jer je njeno tijelo dozvolilo da uđem.“

Najmanje polovica stanovništva živi ispod apsolutne linije siromaštva (manje od jedan dolar po danu).Muškarci i žene u vojnim bazama imaju najveće prihode, a slijede ih oni koji žive u gradu Goma, zatim ruralno stanovništvo, i na kraju oni koji žive u kampu za IRO. Veliki broj izostavljenih odgovora sugeriše da veliki broj ispitanika nema nikakvih novčanih prihoda.

Glad je svakodnevna stvarnost zajednička za sve ispitanike. 40% muškaraca i 43% žena ima samo jedan obrok dnevno, dok 12% žena i 11% muškaraca ima samo jedan obrok svaka dva dana. Kao i u slučaju prihoda, ispitanici iz vojne baze imaju najvišu stopu uzimanja dnevnih obroka, dok stanovnici u kampovima za IRO imaju najnižu stopu.

Navodi muškaraca o ekonomskom stresu

  • 72% se stidi da se suoči sa svojom porodicom jer su bez posla
  • 75% se stidi da se suoči sa svojom porodicom jer ne mogu da podmire osnovne finansijske potrebe
  • 74% provodi većinu svog vremena u potrazi za poslom
  • 53% je razmišljalo o napuštanju porodice zbog nedostatka prihoda
  • 46% ponekad pije ili ostaje izvan kuće, jer ne mogu naći posao
  • 78% su često pod stresom ili depresivni jer nemaju posla
  • 89% muškaraca je prijavilo barem jedan oblik stresa u vezi sa poslom

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023