Kampanja

Otprilike četiri od pet muškaraca širom svijeta će postati očevi u nekom trenutku svog života. I gotovo svi muškarci na svijetu imaju neku vezu sa djecom, kao očusi, braća, ujaci, stičevi, djedovi, nastavnici, mentori, treneri ili jednostavno kao prijatelji. Rastuća i ogromna količina dokaza sa globalnog juga i globalnog sjevera potvrđuje da su angažovano, odgovorno očinstvo i učešće muškaraca u životu djece uglavnom pozitivni za djecu, žene i same muškarce.

Globalno, žene i djevojke i dalje obavljaju većinu kućnih aktivnosti – iako danas žene predstavljaju 40% plaćene radne snage. Ograničeno učešće muškaraca u staranju (koje se odnosi na brigu o djeci i brigu o drugima u porodičnom okruženju) i dalje predstavlja glavnu prepreku rodnoj ravnopravnosti i osnaživanju žena, između ostalog, održavanjem visine prihoda kod žena nižim nego kod muškaraca. MenCare je prijeko potreban dodatak globalnim i lokalnim nastojanjima da se muškarci i dječaci angažuju u zaustavljanju nasilja nad ženama i djecom. To je dio globalne vizije MenEngage Saveza za postizanje ravnopravnih, nenasilnih odnosa i vizije o tome šta znači biti muškarac. MenCare partneri nastoje da rade u saradnji sa organizacijama za prava žena – i direktno sa ženama i majkama, kao i sa muškarcima – da bi identifikovali i promovisali zajedničko, nenasilno, rodnoravnopravno staranje kao i siguran porođaj.

Teme kampanje

MenCare ima 10 tema kao okosnicu MenCare kampanje na globalnom nivou. Naša kampanja za očinstvo na Balkanu će se u okviru svojih prvih koraka usmjeriti na promovisanje pozitivnih primjera očinstva i staranja u svakodnevnom životu djeteta. Kako kampanja bude napredovala, mi ćemo se fokusirati na druge važne teme kao što su: uključivanje očeva u svakodnevnu brigu o deci, obrazovanje, zdravlje djeteta i prevenciju nasilja.

Prve tri teme kampanje su:

1. Budi ponosan i pokaži to

Možeš biti muškarac koji zaslužuje poštovanje svoje zajednice i porodice. To je lako… samo budi ponosni otac.

Prečesto je jedina uloga koju društvo prepoznaje ili očekuje od muškaraca da budu hranioci porodice. Ali društva i porodice takođe žele i poštuju muškarce koji su angažovani i posvećeni očevi.

Muškarci koji prijave bliske, brižne odnose sa svojom djecom – bez obzira na njihov polni identitet ili da li žive sa majkom djeteta – su u boljem položaju na više načina.

2. Igraj se

Znaš da je igra ozbiljan posao. Odvoji vrijeme za smijeh i igru svaki dan.

Skoro polovina očeva u svijetu kažu da oni pružaju neku vrstu svakodnevne brige ili su na neki način svakodnevno uključeni u živote svoje djece. Najčešća dnevna aktivnost koju muškarci izvode sa djecom: igra. Igra sa djecom je važan posao i kao rekreacija i kao staranje i treba je što više podsticati. Igra je neophodna da djeca razviju motoričke sposobnosti, kreativnost i društvene vještine. Igra sa djecom takođe pomaže i muškarcima. Kroz igru, muškarci se povezuju i zbližavaju sa djecom, razvijajući osjećajnost i sposobnost reagovanja na dječije potrebe.

3. Budi hrabar – pokaži naklonost

Imaš mogućnost da budeš otac kojem je mnogo stalo do onih koje voliš. To je rijetka stvar u današnjem svijetu.

Mnogi muškarci i žene misle da muškarci ne mogu ili ne treba da pokažu naklonost prema djeci – da bi se očevi trebali ponašati stoički, i da budu oni koji nameću pravila i disciplinu. Ali, pokazivanje naklonosti i ispoljavanje osjećanja i brige su među najvažnijim stvarima koje očevi mogu da urade.

Veća je vjerovatnoća da će djeca koja imaju emotivno bliske odnose sa svojim očevima i sama pokazati empatiju, biti povezana i uključena u svoje zajednice i pokazati bolje mentalno zdravlje.

  • Kategorije

  • Najnoviji članci

  • Arhive