CARE-ova Inicijativa mladića osvojila nagradu Global Education Innovation (Inovacije u globalnom obrazovanju)

Iz regije i svijeta 26.09.2017 14:19 0

Sa velikim ponosom objavljujemo da je Inicijativa mladića, projekat implementiran od strane CARE International i 9 partnerskih organizacija na Balkanu osvojio prestižnu nagradu za inovacije u obrazovanju.


Ove godine, primljeno je 80 prijava za nagradu GENE Innovation Award koje su pristigle iz 26 zemalja, a projekat Inicijativa mladića je među 12 dobitnika nagrade Global Education Innovation Award!

GENE -Global Education Network Europe (Evropska mreža za globalno obrazovanje) - je mreža ministarstava i agencija sa odgovornošću unutar svojih država za globalno obrazovanje u evropskim zemljama. GENE okuplja ministarstva, agencije i druga tijela koja kreiraju državnu politiku i obezbjeđuju sredstva za globalno obrazovanje u evropskim zemljama. GENE želi da prepozna značaj inovacija u globalnom obrazovanju dodjeljivanjem svoje nagrade Global Education Innovation Award. Ova nagrada ima za cilj da doprinese razvoju projekata globalnog obrazovanja koji donose pozitivne promjene i otvaraju oči i umove ljudi prema realnostima svijeta, na lokalnom i globalnom nivou. Ona promoviše inicijative globalnog obrazovanja koje mogu ostvariti ove promjene kroz kreativnost, učešće, direktnu akciju, sinergiju i inovaciju, a sa krajnjim ciljem da podstakne razvoj javnih politika.

Ceremonija dodjele nagrada će se održati u petak, 6. oktobra 2017. godine u Nikoziji, Kipar, gdje će predstavniku CARE International Balkans biti uručena ova nagrada.