CARE resursi

Put od mladog do iskusnog oca (ENG, BIH, ALB, SRB)

CARE, 2017

Svrha vodiča "Put od mladog do iskusnog oca" je da na jednostavan i jasan način približi mladićima ulogu, odgovornost i izazove sa kojima se očevi suočavaju te kako to sve izvršiti i prevazići na optimalan način. Brojne informacije i savjeti koji postoje u ovom vodiču svakako da važe za oba roditelja ali on je prvenstveno namijenjen sadašnjim i budućim očevima.

Program Y (ENG, BIH, CRO, SRB)

CARE, 2017

Priručnik za edukatore u srednjim školama i omladinske radnike "Program Y - mladi" je alat koji su iz programa Inicijativa mladića razvili CARE International Balkans i njegovi partneri iz zemalja Zapadnog Balkana, koji se fokusiraju na rješavanje pitanja rodne neravnopravnosti, praksi štetnih po zdravlje i nasilja u svakodnevnom životu mladića i djevojaka od 14 do 19 godina starosti u školama i zajednici.

TOR YMI BiH Final Evaluator

1st of September 2014 – 31st of August 2017

Terms of Reference (TOR) For Final Evaluation of the Project: in "Promoting Healthier Lifestyles among Youth in Bosnia and Herzegovina by Challenging Gender Stereotypes – Young Men Initiative Project (YMI)"

SDC: Izvještaj o početnoj evaluaciji

CARE, 2016

The project’s overall goal is to increase the uptake of healthy, nonviolent and gender equitable lifestyles among young men and women in Bosnia and Herzegovina. The overall objective of the base line evaluation is to assess and to measure understanding and attitudes of main beneficiaries group toward gender based violence, gender equity and healthy life styles before intervention starts. Based on that, lessons learned were developed and recommendations for further action are provided.

Gender Sensitization Manual on Media Reporting [EN]

CARE, 2016

Gender training for the media is important. It helps journalists and editors to understand the attitudes, prejudices, biases and socialization that often come through in media messages and allows them to recognize and analyze the imbalance of women’s voices, as compared to men’s voices, in the media.

Gender Sensitization Manual on Media Reporting [BA]

CARE, 2016

Trening za medije na temu rodne osjetljivosti je važan. On pomaže novinarima/kama i urednicima/cama da shvate stavove, predrasude, pristrasnost i socijalizaciju koji se često pojavljuju u medijskim porukama i omogućava im da prepoznaju i analiziraju neuravnoteženost između glasova žena i glasova muškaraca u medijima.

Gender Sensitization Manual on Media Reporting [SR]

CARE, 2016

Trening za medije na temu rodne osetljivosti je važan. On pomaže novinarima/kama i urednicima/cama da shvate stavove, predrasude, pristrasnost i socijalizaciju koji se često pojavljuju u medijskim porukama i omogućava im da prepoznaju i analiziraju neuravnoteženost između glasova žena i glasova muškaraca u medijima.

Trajnim për media rreth ndjeshmërisë gjinore [AL]

CARE, 2016

Trajnimi gjinor për medie është i rëndësishme. Trajnimi u ndihmon gazetarëve dhe redaktorëve t’i kuptojnë qëndrimet, paragjykimet, të anuarit dhe socializimin që shpesh vjen përmes porosive në media, dhe i lejon ata ta njohin dhe ta analizojnë mungesën e balancimit të zërave të grave krahasuar me të burrave në media.

Očevi u svijetu danas - Pregled stanja na Balkanu

Men CARE, 2016

Aktivna uključenost muškaraca u živote svojih partnera i djece kreira globalnu mogućnost za jednakost, od koje će koristi imati žene, djece i sami muškarci.

Social Media Case Study

YMI & Care, March 2015

In the current day and age, it is to be expected that any youth-based work would include social media as part of its communication strategy. That social media, such as Face- book or Twitter, is a social space where young men and women “hang out” is unremarkable in the Balkans as in many other parts of the globe.

Understanding Men and Masculinities in Balkans

YMI Literature Review, September 2014

From 2007 to present, the Western Balkan Gender-Based Violence prevention program - YMI - has been working to build more gender equitable attitudes and behaviors amongst young men and decrease both violence by young men and peer violence in Bosnia and Herzegovina, Croatia, and Serbia. In addition from 2010 YMI expanded into Kosovo and from 2013 into Albania.

Muškarci i rodni odnosi u BiH

NVO "Perpetuum mobile", 2012

Ova istraživačka monografija predstavlja rezultate istraživanja o ključnim temama iz oblasti rodnih odnosa u BiH. Nastojali smo ispitati različite aspekte života muškaraca, ali iz perspektive muškaraca i žena. Ideja je bila da doprinesemo razumijevanju socijalizacije muškaraca u BiH te na koji način se konstrukcija muškosti reflektuje na život i ponašanje muškaraca, ali i cijele porodice.

Deklaracija iz Delhija: Muškarci i dječaci za rodnu ravnopravnost

MenEngage, 2014

Živimo u svijetu dubokih nejednakosti i neravnopravnih odnosa moći, gdje krute norme i vrijednosti o tome kako bi ljudi trebalo da se ponašaju podstiču i pogoršavaju nepravdu. Moramo to promijeniti. Upravo iz tog razloga više od 1200 aktivista / stručnjaka iz 94 zemlje sa širokim rasponom organizacionih znanja okupilo se na drugom MenEngage Globalnom simpozijumu u New Delhiju, Indija, od 10-13. novembra 2014.

CARE Balkan Gender Report

CARE in the Balkans, April 2013

This is a report about CARE’s work to advance gender equality in the Balkans and what we have achieved over the past seven years. Our goal is to give account and to demonstrate our commitment to change the lives of the people we serve.

Razumijevanje mladića i maskuliniteta na Balkanu

YMI, Septembar 2014.

Od 2007. do danas, program za prevenciju rodno zasnovanog nasilja na Zapadnom Balkanu - Inicijativa mladića (YMI) - radi na izgradnji rodno ravnopravnijih stavova i ponašanja među mladićima kao i na smanjenju nasilja kojeg čine mladići i vršnjačkog nasilja u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji. Pored toga, od 2010. godine program Inicijativa mladića se proširio na Kosovo a od 2013. godine i na Albaniju.

CARE resursi

 NameSize
2014 YMI Razumijevanje mladića i maskuliniteta na Balkanu
Od 2007.godine do danas, program za prevenciju rodno zasnovanog nasilja na Zapadnom Balkanu - Inicijativa mladića (YMI) - radi na izgradnji rodno ravnopravnijih stavova i ponašanja među mladićima kao i na smanjenju nasilja kojeg čine mladići (nad djevojkama) i vršnjačkog nasilja (nasilje mladića nad drugim mladićima) u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji. Pored toga, od 2010. godine program Inicijativa mladića se proširio na Kosovo a od 2013. godine i na Albaniju.
1.3 MB
2015 Social Media Case Study
In the current day and age, it is to be expected that any youth-based work would include social media as part of its communication strategy. That social media, such as Face- book or Twitter, is a social space where young men and women “hang out” is unremarkable in the Balkans as in many other parts of the globe.
2.3 MB
CARE Balkan Gender Report
This is a report about CARE’s work to advance gender equality in the Balkans and what we have achieved over the past seven years. Our goal is to give account and to demonstrate our commitment to change the lives of the people we serve.
2.6 MB
Deklaracija iz Delhija: Muškarci i dječaci za rodnu ravnopravnost
Živimo u svijetu dubokih nejednakosti i neravnopravnih odnosa moći, gdje krute norme i vrijednosti o tome kako bi ljudi trebalo da se ponašaju podstiču i pogoršavaju nepravdu. Moramo to promijeniti. Upravo iz tog razloga više od 1200 aktivista / stručnjaka iz 94 zemlje sa širokim rasponom organizacionih znanja okupilo se na drugom MenEngage Globalnom simpozijumu u New Delhiju, Indija, od 10-13. novembra 2014.
229.9 KB
Gender Sensitization Manual on Media Reporting [EN]
935.8 KB
Manual për ndjeshmeri gjinore në raportim të dhunës në bazë gjinore në media [AL]
923.3 KB
Muškarci i rodni odnosi u BiH
Ova istraživačka monografija predstavlja rezultate istraživanja o ključnim temama iz oblasti rodnih odnosa u BiH. Nastojali smo ispitati različite aspekte života muškaraca, ali iz perspektive muškaraca i žena. Ideja je bila da doprinesemo razumijevanju socijalizacije muškaraca u BiH te na koji način se konstrukcija muškosti reflektuje na život i ponašanje muškaraca, ali i cijele porodice.
3.6 MB
Očevi u svijetu danas - Pregled stanja na Balkanu
Aktivna uključenost muškaraca u živote svojih partnera i djece kreira globalnu mogućnost za jednakost, od koje će koristi imati žene, djece i sami muškarci.
3.6 MB
PLA izvještaj 2007: Istraživanje dimenzija maskuliniteta i nasilja
Nasilje zasnovano na rodu/polu (Gender based violence - GBV) široko je priznato kao veliki problem javnog zdravstva, koje za rezultat ima devastirajuće posljedice po mentalno i reproduktivno zdravlje, te emocionalnu bol. Nasilje zasnovano na rodu/polu je, takođe, poznato i zbog toga što ono predstavlja produžetak šire strukturne nejednakosti kojom se ograničavaju socijalna pravda i jednakost.
1.3 MB
Program Y SRB
10.2 MB
SDC izvještaj
Mladići i djevojke iz srednjih škola u kojima će se sprovoditi programska intervencija u Bosni i Hercegovini) prema rodno zasnovanom nasilju, rodnoj ravnopravnosti i zdravim životnim stilovima prije početka intervencije. Na osnovu toga, naučene lekcije su iskorištene za pružanje preporuka za buduće aktivnosti.
748.1 KB
Trening za medije na temu rodne osetljivosti [SR]
921.6 KB
Trening za medije na temu rodne osjetljivosti [BA]
920.5 KB
YMI Literature Review Understanding Men and Masculinities in Balkans
About the Young Men Initiative: From 2007 to present, the Western Balkan Gender-Based Violence prevention program – Young Men Initiative (YMI) – has been working to build more gender equitable attitudes and behaviors amongst young men and decrease both violence by young men (against young women) and peer violence (violence by young men against other young men) in Bosnia and Herzegovina, Croatia, and Serbia. In addition from 2010 YMI expanded into Kosovo and from 2013 into Albania.
2.5 MB
YMI: Sažetak 2013
Ovaj sintetizovani izvještaj pruža pregled obrazloženja, dizajna i rezultata evaluacije programa iz implementacije Inicijative mladića u srednjim stučnim školama.
1.7 MB